Trong những năm qua, KBNN đã dần được củng cố, hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy; cải cách thể chế, chính sách; hiện đại hóa công nghệ, hoạt động an toàn, hiệu quả, ổn định vững chắc theo đúng mục tiêu Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020. Đây là những định hướng phát triển hết sức cơ bản và quan trọng để hệ thống KBNN bước vào hội nhập, phát triển theo hướng hiện đại, góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Kể từ năm 2015 đến nay, kho bạc Nhà nước đã cắt giảm được 294 cấp phòng thuộc kho bạc Nhà nước cấp tỉnh; rà soát, cắt giảm 15 kho bạc Nhà nước cấp huyện và trên 1.950 cấp tổ đội thuộc kho bạc Nhà nước cấp huyện.

Việc rà soát, kiện toàn tinh gọn bộ máy được hệ thống kho bạc Nhà nước kết hợp đồng bộ với việc sắp xếp, tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức. Theo đó, so với năm 2015, hệ thống kho bạc Nhà nước đã cắt giảm được gần 1.200 chỉ tiêu biên chế; thực hiện rà soát, tinh giản biên chế trên 160 công chức do hạn chế về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.

Kho bạc nhà nước tiếp tục tinh gọn bộ máy

Song song với việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, hệ thống Kho bạc Nhà nước cũng đẩy mạnh cải cách quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa công nghệ quản lý; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ.như cải cách, rút ngắn thủ tục hành chính, quy trình quy trình nghiệp vụ, hiện đại hóa hệ thống thông tin quản lý trong cả lĩnh vực nghiệp vụ và quản trị hệ thống.

Công tác thu ngân sách nhà nước được điện tử hóa phương thức trao đổi dữ liệu thu ngân sách nhà nước giữa cơ quan thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước và các ngân hàng thương mại, rút ngắn thời gian thực hiện một giao dịch thu ngân sách nhà nước từ 30 phút xuống còn 5 phút.

Trong công tác kiểm soát chi, hồ sơ, quy trình thủ tục được đơn giản hóa, từng bước chuyển sang thanh toán trước, kiểm soát sau; thời gian kiểm soát thanh toán chi đầu tư giảm từ 7 ngày xuống còn 3 ngày, chi tạm ứng, thường xuyên thực hiện trong ngày.

Việc triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách nhà nước (TABMIS), giúp cho quản lý quỹ ngân sách Nhà nước được gắn kết chặt chẽ với quy trình quản lý ngân sách từ khâu lập dự toán, phân bổ, chấp hành, kế toán, kiểm toán và quyết toán ngân sách; triển khai thanh toán điện tử tập trung với hệ thống ngân hàng, đảm bảo mọi giao dịch được xử lý tự động, nhanh chóng, chính xác, an toàn; phát triển hệ thống thông tin quản lý nợ, quản lý ngân quỹ, quản lý kho quỹ,…

Với việc kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế và cải cách hành chính, hiện đại hóa hệ thống KBNN thời gian qua đã từng bước hình thành KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt các chức năng quản lý nhà nước được Chính phủ và Bộ Tài chính giao.

Ngọc Duy

Bạn đang đọc bài viết Kiện toàn tinh gọn bộ máy được hệ thống kho bạc Nhà nước tại chuyên mục Kinh tế của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com