Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 9/2019 ước đạt 87,54 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu hết Quý III/2019 ước đạt 1.093,8 nghìn tỷ đồng, bằng 77,5% dự toán, tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2018. Trong đó, Thu nội địa thực hiện trong tháng 9 ước đạt 69,8 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu hết Quý III/2019 đạt 882,4 nghìn tỷ đồng, bằng 75,2% dự toán, tăng 11,2% so cùng kỳ (năm 2018 đạt 72,1% dự toán, tăng 18,7%). 

Thu NSNN lại tăng cao.

Ước tính cả nước có 53/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 74%), trong đó 44 địa phương thu đạt trên 77% dự toán; so với cùng kỳ năm 2018, có 57 địa phương thu cao hơn...

Thu từ dầu thô ước đạt 4,3 nghìn tỷ đồng, trên cơ sở sản lượng dầu thanh toán ước đạt 0,95 triệu tấn, giá dầu đạt khoảng 62,5 USD/thùng, lũy kế thu hết Quý III/2019 đạt 43,86 nghìn tỷ đồng, bằng 98,3% dự toán, giảm 4,7% so cùng kỳ năm 2018.

8 tháng năm 2019 Duy trì ổn định tiến độ thu NSNN

8 tháng năm 2019 Duy trì ổn định tiến độ thu NSNN

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê trong 8 tháng năm 2019 tiến độ thu NSNN duy trì ổn định có 7/12 khoản thu nội địa so với dự toán đạt tiến độ khá và cao hơn mức bình quân chung chi ngân sách tiếp tục bảo đảm đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đầu tư phát triển chi trả nợ bảo đảm quốc phòng an ninh và hoạt động của bộ máy Nhà nước

Ngoài ra, thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 9 ước đạt 13,2 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu hết Quý III/2019 đạt 163,9 nghìn tỷ đồng, bằng 86,6% dự toán, tăng 9,4% so cùng kỳ năm 2018. Đặc biệt, tổng số thu thuế ước đạt 261,9 nghìn tỷ đồng, bằng 87,2% dự toán, tăng 15,8% so cùng kỳ năm 2018; Hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 98 nghìn tỷ đồng, bằng 88,1% dự toán.

Bên cạnh đó, tổng chi NSNN hết quý III/2019 đạt 1.029,95 nghìn tỷ đồng, bằng 63,1% dự toán, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 192,1 nghìn tỷ đồng, bằng 44,8% dự toán, giảm 5,6%; chi trả nợ lãi đạt 85,45 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán, tăng 6,1%; chi thường xuyên đạt 733,75 nghìn tỷ đồng, bằng 73,4% dự toán, tăng 5,9%.   

PV

Bạn đang đọc bài viết 9 tháng năm 2019: Thu ngân sách Nhà nước tăng 11,2% so với cùng kì năm ngoái tại chuyên mục Tài chính - Ngân hàng của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com