Cụ thể, KBNN thông báo tỷ giá hạch toán kế toán và báo cáo thu chi ngoại tệ tháng 12 năm 2019, áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước như sau:

Thứ nhất, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 12 năm 2019 là 1 USD = 23.143 đồng. Như vậy, so với tháng trướ thì tỷ giá USD/VND giảm nhẹ.


KBNN thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2019

Thứ hai, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 12 năm 2019 được thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

Thứ ba, tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: Quy đổi và hạch toán thu chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; uy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của Kho bạc Nhà nước.

KBNN đề nghị các cơ quan tài chính, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước căn cứ vào tỷ giá được thông báo để hạch toán và báo cáo thu chi ngoại tệ theo chế độ quy định.

Xem thêm thông tin chi tiết tỷ giá ngoại tệ giữa Việt Nam và các quốc gia khác Tại đây.

Trung Thành

Bạn đang đọc bài viết KBNN thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 12/2019 tại chuyên mục Tài chính - Ngân hàng của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com