Thống đốc NHNN chỉ đạo các ngân hàng đẩy nhanh xử lý nợ xấu
Thống đốc NHNN chỉ đạo các ngân hàng đẩy nhanh xử lý nợ xấu

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/NQ-CP ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD, ngày 07/11/2018 Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD - trừ Quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô) tiếp tục thực hiện một số nội dung nhằm đẩy mạnh xử lý nợ xấu.

Cụ thể, Thống đốc yêu cầu các TCTD triển khai nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị số 05/CT-NHNN ngày 17/9/2018 của Thống đốc NHNN về tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu.

Rà soát, cập nhật Kế hoạch xử lý nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 chi tiết từng năm cho giai đoạn từ 14/8/2017 đến 15/8/2022, triển khai các phương án, giải pháp xử lý nợ xấu đảm bảo kết quả xử lý nợ xấu theo đúng lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

Tiếp tục quán triệt chỉ đạo các bộ phận liên quan thực hiện rà soát, đánh giá cụ thể từng khoản nợ xấu được xác định theo Nghị quyết 42 nhằm nhận diện đầy đủ thực trạng nợ xấu, đặc biệt là các khoản nợ xấu lớn, tài sản đảm bảo cho các khoản vay nợ này, khả năng thu hồi, nguyên nhân, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu hồi nợ xấu. Trên cơ sở đó, áp dụng toàn diện các giải pháp xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 nhằm xử lý nhanh, hiệu quả các khoản nợ xấu.

Chủ động phối hợp tích cực với chính quyền địa phương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là cơ quan công an, tòa án, thi hành án các cấp để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất trong khi thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương; thực hiện quyền thu giữ tài sản đảm bảo của khoản nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết 42, đặc biệt trong trường hợp khách hành chây ỳ hoặc có thái độ không hợp tác; xử lý tài sản đảm bảo của các khoản nợ xấu có liên quan đến các vụ án đang được xử lý tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Thống đốc NHNN chỉ đạo các ngân hàng đẩy nhanh xử lý nợ xấu
Thống đốc NHNN chỉ đạo các ngân hàng đẩy nhanh xử lý nợ xấu

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết 42, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp với NHNN hoặc cấp có thẩm quyền xử lý; kịp thời báo cáo, kiến nghị Chính phủ xử lý những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Nghị quyết 42 mới có hiệu lực từ 15/8/2017 và thời gian tổ chức thực hiện mới hơn 1 năm, đến cuối tháng 9/2018, NHNN đã tổ chức sơ kết 1 năm việc thực hiện Nghị quyết 42 và Đề án 1058 về cơ cấu lại TCTD. Kết quả đạt được về xử lý nợ xấu là rất tốt. Theo đó, trong hơn 1 năm, các TCTD đã xử lý số nợ xấu khoảng 140 nghìn tỷ. Riêng VAMC đã xử lý hơn 95 nghìn tỷ trong số đã mua. Số liệu các khoản nợ xấu và nợ tiềm ẩn nợ xấu khi báo cáo Quốc hội cuối năm 2016 là 10,08%, đến cuối 2017 còn 7,7% và đến tháng 6/2018 thì còn 6,7% và nợ xấu nội bảng là 2,09%.

Thanh Thúy

Bạn đang đọc bài viết Thống đốc NHNN chỉ đạo các ngân hàng đẩy nhanh xử lý nợ xấu tại chuyên mục Tài chính - Ngân hàng của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]