Để triển khai thực hiện việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký xác thực Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BCT ngày 05 tháng 03 năm 2020, theo đó Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2018, được sửa đổi, bổ sung bởi: Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2020.

Cụ thể, Thông tư này quy định về giao dịch xuất khẩu gạo vào thị trường có hợp đồng tập trung và việc ký kết, tổ chức thực hiện hợp đồng tập trung bao gồm các vấn đề: chỉ định thương nhân đầu mối giao dịch, cơ chế đầu mối luôn phiên, trách nhiệm của thương nhân trong các cơ chế đầu mối luôn phiên và đối tượng phân bố chỉ tiêu ủy thác xuất khẩu.

Đối với vấn đề chế độ báo cáo của các thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo: Báo cáo tình hình ký kết, thực hiện hợp đồng xuất khẩu gạo, và lượng thóc gạo tồn kho; báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm và báo cáo đột xuất.

Dưới đây là mẫu báo cáo do Bộ Công thương phát hành:

Mẫu báo cáo hợp đồng xuất khẩu gạo.

Mẫu báo cáo lượng thóc, gạo tồn kho.

Xem thông tin chi tiết Tại đây.

PV

Bạn đang đọc bài viết Bộ Công Thương ban hành Văn bản hợp nhất về kinh doanh xuất khẩu gạo tại chuyên mục Thương mại của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com