Đó là nội dung vừa được Bộ Công thương đưa ra trong Thông tư 16/2019/TT-BCT do chính Bộ này ban hành hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 2.11 - 31.12.2019.

Theo Bộ Công thương, đối tượng áp dụng là các thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện. Và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc nhập khẩu đường theo hạn ngạch thuế quan năm 2019.

Nguyên tắc đấu giá sẽ theo quy định về pháp luật bán đấu giá phù hợp tính chất tài sản bán đấu giá. Theo đó, Bộ Công thương thành lập Hội đồng đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2019 để điều hành việc đấu giá. Chủ tịch Hội đồng đấu giá ban hành quy chế đấu giá thí điểm này. Sau khi có kết quả đấu giá, Bộ Công thương sẽ có văn bản thông báo giao quyền sử dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá. Thương nhân sẽ sử dụng thông báo này để làm thủ tục hải quan khi nhập đường theo quy định của luật Hải quan.

Tiểu Diệp (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Tháng 11 tới sẽ đấu giá nhập khẩu 98.700 tấn đường tại chuyên mục Thương mại của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]