Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội vừa có báo cáo thẩm tra về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm 2018, triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

 Theo đó,tình hình nợ công đã được quản lý, kiểm soát chặt chẽ hơn, các mức dư nợ đều thấp hơn quy định trong kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Tác động của việc triển khai các giải pháp kiểm soát chặt chẽ bội chi, cơ cấu lại nợ trong nước của Chính phủ, danh mục trái phiếu Chính phủ được cải thiện, dài hơn về kỳ hạn và thấp hơn về lãi suất, đã góp phần cơ cấu lại nợ theo hướng bền vững, bảo đảm khả năng trả nợ và giảm áp lực về nợ công so với giai đoạn trước

Cụ thể, về mức dư nợ công, tính đến 31/12/2018, dư nợ công ước khoảng 58,4% GDP, dư nợ Chính phủ khoảng 50% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 46% GDP.

Với quy mô kinh tế năm 2018 khoảng 5,5 triệu tỷ đồng, nợ công ở ngưỡng 3,2 triệu tỷ. Như vậy, bình quân mỗi người dân Việt Nam gánh hơn 32 triệu đồng nợ công năm 2018.

Tình hình nợ công đã được quản lý, kiểm soát chặt chẽ
Tình hình nợ công đã được quản lý, kiểm soát chặt chẽ

Ngoài nợ công, theo Bộ Tài chính, nợ Chính phủ 2018 ở mức 50% GDP, nợ được bảo lãnh Chính phủ là 7,9% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia 46% GDP. Nợ chính quyền địa phương khoảng 0,5% GDP. Nếu cộng các khoản vay về cho vay lại và vay Ngân hàng Phát triển thì chỉ số nợ này khoảng 0,9% GDP. Các chỉ tiêu nợ này đều nằm trong giới hạn cho phép.

Theo Ủy ban Tài chính – Ngân sách, báo cáo của Chính phủ cho hay bội chi ngân sách nhà nước sau khi đánh giá lại giảm 12,5 nghìn tỷ đồng so với mức báo cáo Quốc hội, ở mức 191,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,46% GDP, thấp hơn so với dự toán đã được Quốc hội quyết định (3,7% GDP).

Trong đó, bội chi ngân sách trung ương là 191,5 nghìn tỷ đồng, giảm 3,5 nghìn tỷ đồng so với dự toán, ngân sách địa phương không có bội chi (bội chi ngân sách địa phương giảm 9 nghìn tỷ đồng so với dự toán được Quốc hội quyết định).

Việc giảm bội chi ngân sách nhà nước trong điều kiện nhu cầu chi còn lớn, nhiều nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước quan trọng, cấp bách phát sinh đã thể hiện sự cố gắng rất lớn của Chính phủ trong quản lý, điều hành ngân sách nhà nước.

Quỳnh Anh T/H

Bạn đang đọc bài viết Tình hình nợ công đã được kiểm soát chặt chẽ tại chuyên mục Kinh tế của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]