Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, vận tải hành khách tháng 11/2019 ước tính đạt 444,8 triệu lượt khách, tăng 1% so với tháng trước và 21,3 tỷ lượt khách.km, tăng 1,3%. 

Tính chung 11 tháng năm 2019, vận tải hành khách đạt 4.676,9 triệu lượt khách, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước và 226 tỷ lượt khách.km, tăng 10,7%, trong đó vận tải trong nước đạt 4.660,9 triệu lượt khách, tăng 10,9% và 177,8 tỷ lượt khách.km, tăng 11,2%; vận tải ngoài nước đạt 16 triệu lượt khách, tăng 7,9% và 48,2 tỷ lượt khách.km, tăng 8,9%. 

Vận tải hành khách và hàng hóa duy trì mức tăng khá.

Xét theo ngành vận tải, đường bộ 11 tháng đạt 4.427,9 triệu lượt khách, tăng 11,2% và 148,4 tỷ lượt khách.km, tăng 11,3%; đường hàng không đạt 50,3 triệu lượt khách, tăng 10,7% và 70,5 tỷ lượt khách.km, tăng 10,8%; đường thủy nội địa đạt 184,1 triệu lượt khách, tăng 5,5% và 3,6 tỷ lượt khách.km, tăng 6,9%; đường biển đạt gần 7 triệu lượt khách, tăng 5,7% và 423,4 triệu lượt khách.km, tăng 6,9%; đường sắt đạt gần 7,6 triệu lượt khách, giảm 6,6% và 3 tỷ lượt khách.km, giảm 9,3%.

Về vận tải hàng hóa, trong tháng 11/2019 ước tính đạt 145,3 triệu tấn, tăng 1,2% so với tháng trước và 27,9 tỷ tấn.km, tăng 1,1%. Tính chung 11 tháng, vận tải hàng hóa đạt 1.533 triệu tấn, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước và 293,4 tỷ tấn.km, tăng 7,7%, trong đó vận tải trong nước đạt 1.502 triệu tấn, tăng 9,7% và 163,6 tỷ tấn.km, tăng 10,3%; vận tải ngoài nước đạt 31 triệu tấn, tăng 4,2% và 129,8 tỷ tấn.km, tăng 4,7%. 

Xét theo ngành vận tải, đường bộ 11 tháng đạt 1.176,7 triệu tấn, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước và 78,9 tỷ tấn.km, tăng 11,1%; đường thủy nội địa đạt 276,6 triệu tấn, tăng 5,6% và 57,7 tỷ tấn.km, tăng 6,5%; đường biển đạt 74,6 triệu tấn, tăng 5,7% và 152,4 tỷ tấn.km, tăng 6,9%; đường hàng không đạt 405,9 nghìn tấn, tăng 10,7% và 1.055,4 triệu tấn.km, tăng 10,2%; đường sắt đạt 4,7 triệu tấn, giảm 10,2% và gần 3,4 tỷ tấn.km, giảm 7,9%.

Thanh Thanh

Bạn đang đọc bài viết Vận tải hành khách và hàng hóa duy trì mức tăng khá tại chuyên mục Kinh tế của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com