Tổng cục Thống kê cho biết, vận tải hành khách tháng Mười ước tính đạt 438,9 triệu lượt khách, tăng 0,7% so với tháng trước và 20,6 tỷ lượt khách.km, tăng 0,6%. Tính chung 10 tháng năm 2019, vận tải hành khách đạt 4.230,5 triệu lượt khách, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước và 204,3 tỷ lượt khách.km, tăng 10,4%.Trong đó vận tải trong nước đạt 4.216 triệu lượt khách, tăng 10,7% và 160,6 tỷ lượt khách.km, tăng 11%; vận tải ngoài nước đạt 14,5 triệu lượt khách, tăng 7,3% và 43,7 tỷ lượt khách.km, tăng 8,1%. 

Vận tải hành khách và hàng hóa tiếp tục duy trì mức tăng khá trong 10 tháng năm 2019.

Xét theo ngành vận tải, đường bộ 10 tháng đạt 4.003,7 triệu lượt khách, tăng 10,9% và 134.3 tỷ lượt khách.km, tăng 10,7%; đường hàng không đạt 45,5 triệu lượt khách, tăng 10,3% và 63,5 tỷ lượt khách.km, tăng 10,9%; đường thủy nội địa đạt 167,9 triệu lượt khách, tăng 5,9% và 3,3 tỷ lượt khách.km, tăng 7%; đường biển đạt gần 6,4 triệu lượt khách, tăng 5,8% và 386,6 triệu lượt khách.km, tăng 7%; đường sắt đạt hơn 7 triệu lượt khách, giảm 6,7% và 2,9 tỷ lượt khách.km, giảm 8,8%.

Vận tải hàng hóa tháng Mười ước tính đạt 143,2 triệu tấn, tăng 0,9% so với tháng trước và 27,6 tỷ tấn.km, tăng 0,5%. Tính chung 10 tháng, vận tải hàng hóa đạt 1.387,7 triệu tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước và 265,5 tỷ tấn.km, tăng 7,4%, trong đó vận tải trong nước đạt 1.359,6 triệu tấn, tăng 9,4% và 148,3 tỷ tấn.km, tăng 10,1%; vận tải ngoài nước đạt 28,1 triệu tấn, tăng 4% và 117,2 tỷ tấn.km, tăng 4,3%.

 Xét theo ngành vận tải, đường bộ 10 tháng đạt 1.065,5 triệu tấn, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước và 71,4 tỷ tấn.km, tăng 10,8%; đường thủy nội địa đạt 250,1 triệu tấn, tăng 5,5% và 52,2 tỷ tấn.km, tăng 6,3%; đường biển đạt 67,5 triệu tấn, tăng 5,4% và 137,9 tỷ tấn.km, tăng 6,6%; đường hàng không đạt 365,1 nghìn tấn, tăng 10,5% và 949 triệu tấn.km, tăng 9,8%; đường sắt đạt 4,2 triệu tấn, giảm 11,7% và hơn 3 tỷ tấn.km, giảm 8,5%.

Thanh Thanh

Bạn đang đọc bài viết Vận tải hành khách và hàng hóa trong 10 tháng năm 2019 tiếp tục duy trì mức tăng khá tại chuyên mục Kinh tế của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com