Bà Rịa-Vũng Tàu: Hàng loạt vi phạm trong đấu thầu mua sắm tập trung trang thiết bị tin học

Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có thông báo số 1594 /TB-TTr.NV4 kết luận thanh tra việc thực hiện đấu thầu mua sắm tập trung trang thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2018.

Hàng loạt sai sót trong việc lựa chọn nhà thầu

Theo Kết luận Thanh tra, việc mua sắm tập trung trang thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018 thiếu bước lập, phê duyệt dự toán mua sắm tài sản trước khi tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Nghị định số 151/2017/NĐ- CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Do đó, hiện nay không có cơ sở xác định số liệu để đánh giá mức độ tiết kiệm ngân sách nhà nước khi thực hiện công việc này, bởi giá dự toán phê duyệt là giá theo định mức, tiêu chuẩn đơn vị được mua sắm theo quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ không phải dự toán chi tiết cho từng sản phẩm (cụ thể về cấu hình, chủng loại, xuất xứ, thương hiệu, ... ) nên không thể so sánh.

Ngoài ra, Trung tâm CNTT&TT ban hành thông báo đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung đợt 1 năm 2018 chậm dẫn đến các đơn vị có nhu cầu mua sắm gửi văn bản đăng ký mua sắm chậm thời gian theo quy định tại khoản 1 Điều 74 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Tuy nhiên, do đây là năm đầu tiên thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

Đối với việc hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật thực hiện mua sắm tập trung, theo Thanh tra, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị máy vi tính để bàn mua sắm tập trung năm 2018 sau khi đã tổng hợp nhu cầu mua sắm trang thiết bị là không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 72 và khoản 1 Điều 73 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận về việc lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu không áp dụng thời hạn sử dụng dự kiến của hàng hóa là chưa đúng theo quy định tại Chỉ dẫn nhà thầu (CDNT) 16.3 Chương II (Bảng dữ liệu đấu thầu) của Phần 1 (Thủ tục đấu thầu) Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT ngày 16/6/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa (Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ), trái quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư này.

Hàng loạt vi phạm trong đấu thầu mua sắm tập trung trang thiết bị tin học năm 2018 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Việc mua sắm tập trung trang thiết bị tin học của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2018 thiếu bước lập, phê duyệt dự toán mua sắm tài sản trước khi tổng hợp nhu cầu mua sắm tập trung theo quy định tại khoản 1 Điều 72 Nghị định số 151/2017/NĐ- CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Việc đánh giá hồ sơ mời thầu bỏ qua nội dung đơn vị trúng thầu không có văn bản chứng minh là máy móc thiết bị có trung tâm bảo hành của nhà sản xuất hoặc hãng; không có hợp đồng liên kết với một đơn vị bảo hành tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Hợp đồng phải ký trước thời điểm đóng thầu và có hiệu lực tối thiểu đến hết thời gian bảo hành của từng hàng hóa cung cấp) là chưa đúng theo yêu cầu tại Hồ sơ mời thầu được phát hành ngày 06/6/2018, chưa tuân thủ quy định tại CDNT 17.2 Chương II Phần 1 Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT.

Thông tin giá trúng thầu của một số mặt hàng cao hơn giá bán thực tế trên thị trường, theo Thanh tra, do việc thực hiện đấu thầu trang thiết bị tin học vào năm 2018 nhưng thời gian thanh tra vào tháng 1 năm 2021 nên Đoàn thanh tra không có điều kiện khảo sát giá các mặt hàng trên đúng thời điểm, đồng thời mặt hàng điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin là những mặt hàng thường xuyên biến động giá.

Việc tham khảo giá trên mạng cũng không thể là thước đo chính xác vì chưa tính các yếu tố bảo hành, bảo trì, hàng chính hãng, bản quyền ... Vì vậy, nội dung này nhận thấy việc giải trình của Trung tâm CNTT&TT tại Biên bản làm việc ngày 24/6/2021 với Đoàn thanh tra là hợp lý, có cơ sở.

Ngoài ra, qua kiểm tra các đơn vị sử dụng máy đều không lưu giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và giấy chứng nhận chất lượng (C/Q). Nguyên nhân đơn vị cung cấp không giao các hồ sơ trên cho đơn vị sử dụng mà chỉ giao 01 bộ cho đơn vị tổ chức đấu thầu là Trung tâm CNTT&TT.

Việc sử dụng tài sản còn lãng phí, tại UBND xã Kim Long có 1 máy photocopy hiệu Konika Minota Bizhub 266 cấu hình 3, tem dán mã serial number trên thân máy là A8A3041000730 nhưng đã bị hư hỏng, không sử dụng được dù thời gian sử dụng mới được 2 năm.

Chất lượng máy tính còn chưa đồng bộ, tại UBND Phường 2, thành phố Vũng Tàu kiểm tra 3 máy tính, 1 máy có mã 1708180089 đã thay main, 1 máy thay main và thay thùng case, nên không còn tem dán trên thân máy và 1 máy đã hỏng và thay toàn bộ (thời điểm kiểm tra đã hết hạn bảo hành).

Khi giao máy in và máy photocoppy cho đơn vị sử dụng, bên giao không hướng dẫn cho đơn vị sử dụng cách dùng, cách sử dụng đối với máy in và máy photocoppy nên các đơn vị thắc mắc ở 2 thiết bị này nhiều, cụ thể như không hướng dẫn chi tiết việc khi hết hộp mực đầu tiên là phải thay, đã dẫn đến đơn vị sử dụng còn lúng túng không xử lý được.

Kiến nghị xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan

Qua những sai phạm trên, Chánh Thanh tra đề nghị Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông rút kinh nghiệm, khắc phục khuyết điểm trong việc chậm ban hành hướng dẫn về tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị máy vi tính để bàn mua sắm tập trung năm 2018 sau khi tổng hợp nhu cầu mua sắm trang thiết bị, chưa phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 72 và khoản 1 Điều 73 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

Hàng loạt vi phạm trong đấu thầu mua sắm tập trung trang thiết bị tin học năm 2018 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Ông Nguyễn Bảo Bình – Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT và ông Nguyễn Tiến Minh - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm CNTT&TT do đã để xảy ra những sai sót trong việc lựa chọn nhà thầu như đã nêu tại Điểm 1.3 Phần III, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức kiểm điểm vào ngày 27/02/2020 theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 11154/UBND-VP ngày 29/10/2019.

Đối với sai phạm của ông Nguyễn Bảo Bình – Phó Giám đốc Trung tâm CNTT&TT và ông Nguyễn Tiến Minh - Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm CNTT&TT do đã để xảy ra những sai sót trong việc lựa chọn nhà thầu như đã nêu tại Điểm 1.3 Phần III, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã tổ chức kiểm điểm vào ngày 27/2/2020 theo chỉ đạo của UBND Tỉnh tại Công văn số 11154/UBND-VP ngày 29/10/2019.

Giao Chủ tịch UBND huyện Châu Đức chỉ đạo Chủ tịch UBND xã Kim Long kiểm tra, rà soát lại đối với máy photocopy sử dụng 2 năm đã hỏng và không tiếp tục sử dụng để chấn chỉnh lại việc sử dụng tài sản công tránh lãng phí.

Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin kiểm tra rà soát 01 máy tính thất lạc.

Về trách nhiệm của lãnh đạo Trung tâm Công nghệ và Thông tin, yêu cầu bổ sung những nội dung còn thiếu sót trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu như đã nêu trên cho lần mua sắm tập trung sau. Yêu cầu các nhà thầu trong quá trình bàn giao trang thiết bị phải hướng dẫn sử dụng đầy đủ, chi tiết cho đơn vị sử dụng.

Đồng thời, yêu cầu các nhà thầu trúng thầu phải cung cấp đầy đủ các giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), chứng nhận chất lượng (C/Q) cho đơn vị sử dụng.

Thường xuyên kết nối với đơn vị sử dụng, ghi cụ thể số điện thoại hoặc đường dẫn cụ thể trên từng trang thiết bị và tiếp nhận những phản ánh về chất lượng, bảo hành, bảo trì để có biện pháp xử lý kịp thời, tránh xảy ra việc hư hỏng gây lãng phí.

Huế An

Bình luận bài viết

Dự án đường vành đai TP. Biên Hòa có chiều dài khoảng 6,4km, điểm đầu tuyến giao với hương lộ 7 và điểm cuối giao với đường tỉnh 768 (huyện Vĩnh Cửu). Tổng mức vốn đầu tư của dự án này là 1.056 tỷ đồng.

UBND tỉnh Lai Châu đã công bố gần 120 dự án mời gọi đầu tư, trao 8 quyết định chủ trương đầu tư, với tổng vốn 1.220 tỷ đồng cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Lai Châu, các hiệp hội, các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã ký 17 biên bản hợp tác, với mục tiêu đưa nông nghiệp trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

Bộ Giao thông vận tải là đầu mối tổ chức thực hiện đầu tư dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, nhưng xem xét giao địa phương có đủ năng lực thực hiện dự án thành phần.

Đến năm 2025, TP. Hà Nội phấn đấu có thêm 2.000 sản phẩm OCOP được chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên, trong đó phấn đấu 3% sản phẩm tiềm năng 5 sao tham gia đánh giá, phân hạng OCOP cấp Quốc gia.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản đồng ý đề xuất của Bộ Giao thông vận tải về lựa chọn một số tuyến cao tốc chỉ có hình thức thu phí tự động không dừng.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455