Lịch cắt điện Hà Nội hôm nay ngày 21/6

Lịch cắt điện (lịch ngừng cung cấp điện Hà Nội) tại các quận, huyện Hà Nội ngày 21/6/2020 cập nhật mới nhất theo thông báo của EVN Hà Nội.

Lịch cắt điện Hà Nội ngày 21/6/2020

Lịch cắt điện Hà Nội (lịch ngừng cung cấp điện Hà Nội) tại các quận, huyện Hà Nội ngày 21/6/2020 cập nhật mới nhất được Tổng công ty Điện lực Hà Nội thông báo. Theo đó ngày thứ bảy ngày 21/6/2020, EVN Hà Nội thông báo lịch cắt điện như sau:

Công ty Điện lựcNgàyTừĐếnKhu vựcGhi chú
Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202005:0010:00Xã Phú nghĩa Cty VMEP, Cty Châu Âu, Cty Khải Đăng, Cty BSC, Cty Chiếu sáng và thiết bị đô thị, Cty Thuận Phát.
Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202005:0007:00Một phần thôn Phương Nhị
Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm21/06/202000:0010:00Không (Xóm 18B.2 Cổ Nhuế: không có tải)

Công ty Điện lựcNgàyTừĐếnKhu vựcGhi chú
Công ty Điện lực Gia Lâm21/06/202005:0007:00Một phần xã Đình Xuyên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202007:0012:00Không.
Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202007:0012:00Không.
Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202012:0018:00Không.
Công ty Điện lực Hà Đông21/06/202004:0012:00Công ty CP Xây lắp Hải Phát, phường Phú Lãm, Hà Đông

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202004:0012:00Xã Tiên Phương Thôn Tiên Lữ, thôn Sơn Đồng, thôn Đồng Nanh, Thôn Quyết Tiến, Khu Chăm nuôi Tiên Phương, Cty Bảo Lộc Xã Phụng Châu thôn Long Châu Sơn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202004:0008:00Xã Tiên Phương Thôn Sơn Đồng, Thôn Cao Sơn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202005:0010:00Xã Phú nghĩa Cty VMEP, Cty Châu Âu, Cty Khải Đăng, Cty BSC, Cty Chiếu sáng và thiết bị đô thị, Cty Thuận Phát.
Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202010:0012:00Xã Tiên Phương Một phần thôn Quyết Tiến Xã Phụng Châu : Một phần Thôn Long Châu Sơn, Thôn Phương Bản, Thôn Phượng Làng, Bơm Cống Phượng. Khu Doanh Trại C12-D26, Thôn Phượng Làng.

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thạch Thất21/06/202004:0012:00Khu Kim Quan, thị trấn Liên Quan

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Quốc Oai21/06/202004:0012:00Xã Đồng Quang, một phần Xã Thạch Thán

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202005:0007:00Một phần thôn Phương Nhị
Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202006:0009:00Thôn Châu Mai

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202006:0009:00Thôn Châu Mai, Từ Châu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm21/06/202000:0010:00Không (Xóm 18B.2 Cổ Nhuế: không có tải)
Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm21/06/202004:0016:00Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lựcNgàyTừĐếnKhu vựcGhi chú
Công ty Điện lực Gia Lâm21/06/202005:0007:00Một phần xã Đình Xuyên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202007:0012:00Không.
Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202007:0012:00Không.
Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202012:0018:00Không.
Công ty Điện lực Hà Đông21/06/202004:0012:00Công ty CP Xây lắp Hải Phát, phường Phú Lãm, Hà Đông

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202004:0012:00Xã Tiên Phương Thôn Tiên Lữ, thôn Sơn Đồng, thôn Đồng Nanh, Thôn Quyết Tiến, Khu Chăm nuôi Tiên Phương, Cty Bảo Lộc Xã Phụng Châu thôn Long Châu Sơn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202004:0008:00Xã Tiên Phương Thôn Sơn Đồng, Thôn Cao Sơn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202005:0010:00Xã Phú nghĩa Cty VMEP, Cty Châu Âu, Cty Khải Đăng, Cty BSC, Cty Chiếu sáng và thiết bị đô thị, Cty Thuận Phát.
Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202010:0012:00Xã Tiên Phương Một phần thôn Quyết Tiến Xã Phụng Châu : Một phần Thôn Long Châu Sơn, Thôn Phương Bản, Thôn Phượng Làng, Bơm Cống Phượng. Khu Doanh Trại C12-D26, Thôn Phượng Làng.

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thạch Thất21/06/202004:0012:00Khu Kim Quan, thị trấn Liên Quan

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Quốc Oai21/06/202004:0012:00Xã Đồng Quang, một phần Xã Thạch Thán

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202005:0007:00Một phần thôn Phương Nhị
Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202006:0009:00Thôn Châu Mai

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202006:0009:00Thôn Châu Mai, Từ Châu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm21/06/202000:0010:00Không (Xóm 18B.2 Cổ Nhuế: không có tải)
Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm21/06/202004:0016:00Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lựcNgàyTừĐếnKhu vựcGhi chú
Công ty Điện lực Gia Lâm21/06/202005:0007:00Một phần xã Đình Xuyên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202007:0012:00Không.
Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202007:0012:00Không.
Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202012:0018:00Không.
Công ty Điện lực Hà Đông21/06/202004:0012:00Công ty CP Xây lắp Hải Phát, phường Phú Lãm, Hà Đông

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202004:0012:00Xã Tiên Phương Thôn Tiên Lữ, thôn Sơn Đồng, thôn Đồng Nanh, Thôn Quyết Tiến, Khu Chăm nuôi Tiên Phương, Cty Bảo Lộc Xã Phụng Châu thôn Long Châu Sơn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202004:0008:00Xã Tiên Phương Thôn Sơn Đồng, Thôn Cao Sơn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202005:0010:00Xã Phú nghĩa Cty VMEP, Cty Châu Âu, Cty Khải Đăng, Cty BSC, Cty Chiếu sáng và thiết bị đô thị, Cty Thuận Phát.
Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202010:0012:00Xã Tiên Phương Một phần thôn Quyết Tiến Xã Phụng Châu : Một phần Thôn Long Châu Sơn, Thôn Phương Bản, Thôn Phượng Làng, Bơm Cống Phượng. Khu Doanh Trại C12-D26, Thôn Phượng Làng.

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thạch Thất21/06/202004:0012:00Khu Kim Quan, thị trấn Liên Quan

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Quốc Oai21/06/202004:0012:00Xã Đồng Quang, một phần Xã Thạch Thán

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202005:0007:00Một phần thôn Phương Nhị
Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202006:0009:00Thôn Châu Mai

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202006:0009:00Thôn Châu Mai, Từ Châu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm21/06/202000:0010:00Không (Xóm 18B.2 Cổ Nhuế: không có tải)
Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm21/06/202004:0016:00Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lựcNgàyTừĐếnKhu vựcGhi chú
Công ty Điện lực Gia Lâm21/06/202005:0007:00Một phần xã Đình Xuyên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202007:0012:00Không.
Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202007:0012:00Không.
Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202012:0018:00Không.
Công ty Điện lực Hà Đông21/06/202004:0012:00Công ty CP Xây lắp Hải Phát, phường Phú Lãm, Hà Đông

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202004:0012:00Xã Tiên Phương Thôn Tiên Lữ, thôn Sơn Đồng, thôn Đồng Nanh, Thôn Quyết Tiến, Khu Chăm nuôi Tiên Phương, Cty Bảo Lộc Xã Phụng Châu thôn Long Châu Sơn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202004:0008:00Xã Tiên Phương Thôn Sơn Đồng, Thôn Cao Sơn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202005:0010:00Xã Phú nghĩa Cty VMEP, Cty Châu Âu, Cty Khải Đăng, Cty BSC, Cty Chiếu sáng và thiết bị đô thị, Cty Thuận Phát.
Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202010:0012:00Xã Tiên Phương Một phần thôn Quyết Tiến Xã Phụng Châu : Một phần Thôn Long Châu Sơn, Thôn Phương Bản, Thôn Phượng Làng, Bơm Cống Phượng. Khu Doanh Trại C12-D26, Thôn Phượng Làng.

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thạch Thất21/06/202004:0012:00Khu Kim Quan, thị trấn Liên Quan

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Quốc Oai21/06/202004:0012:00Xã Đồng Quang, một phần Xã Thạch Thán

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202005:0007:00Một phần thôn Phương Nhị
Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202006:0009:00Thôn Châu Mai

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202006:0009:00Thôn Châu Mai, Từ Châu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm21/06/202000:0010:00Không (Xóm 18B.2 Cổ Nhuế: không có tải)
Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm21/06/202004:0016:00Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lựcNgàyTừĐếnKhu vựcGhi chú
Công ty Điện lực Gia Lâm21/06/202005:0007:00Một phần xã Đình Xuyên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202007:0012:00Không.
Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202007:0012:00Không.
Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202012:0018:00Không.
Công ty Điện lực Hà Đông21/06/202004:0012:00Công ty CP Xây lắp Hải Phát, phường Phú Lãm, Hà Đông

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202004:0012:00Xã Tiên Phương Thôn Tiên Lữ, thôn Sơn Đồng, thôn Đồng Nanh, Thôn Quyết Tiến, Khu Chăm nuôi Tiên Phương, Cty Bảo Lộc Xã Phụng Châu thôn Long Châu Sơn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202004:0008:00Xã Tiên Phương Thôn Sơn Đồng, Thôn Cao Sơn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202005:0010:00Xã Phú nghĩa Cty VMEP, Cty Châu Âu, Cty Khải Đăng, Cty BSC, Cty Chiếu sáng và thiết bị đô thị, Cty Thuận Phát.
Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202010:0012:00Xã Tiên Phương Một phần thôn Quyết Tiến Xã Phụng Châu : Một phần Thôn Long Châu Sơn, Thôn Phương Bản, Thôn Phượng Làng, Bơm Cống Phượng. Khu Doanh Trại C12-D26, Thôn Phượng Làng.

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thạch Thất21/06/202004:0012:00Khu Kim Quan, thị trấn Liên Quan

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Quốc Oai21/06/202004:0012:00Xã Đồng Quang, một phần Xã Thạch Thán

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202005:0007:00Một phần thôn Phương Nhị
Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202006:0009:00Thôn Châu Mai

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202006:0009:00Thôn Châu Mai, Từ Châu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm21/06/202000:0010:00Không (Xóm 18B.2 Cổ Nhuế: không có tải)
Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm21/06/202004:0016:00Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lựcNgàyTừĐếnKhu vựcGhi chú
Công ty Điện lực Gia Lâm21/06/202005:0007:00Một phần xã Đình Xuyên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202007:0012:00Không.
Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202007:0012:00Không.
Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202012:0018:00Không.
Công ty Điện lực Hà Đông21/06/202004:0012:00Công ty CP Xây lắp Hải Phát, phường Phú Lãm, Hà Đông

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202004:0012:00Xã Tiên Phương Thôn Tiên Lữ, thôn Sơn Đồng, thôn Đồng Nanh, Thôn Quyết Tiến, Khu Chăm nuôi Tiên Phương, Cty Bảo Lộc Xã Phụng Châu thôn Long Châu Sơn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202004:0008:00Xã Tiên Phương Thôn Sơn Đồng, Thôn Cao Sơn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202005:0010:00Xã Phú nghĩa Cty VMEP, Cty Châu Âu, Cty Khải Đăng, Cty BSC, Cty Chiếu sáng và thiết bị đô thị, Cty Thuận Phát.
Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202010:0012:00Xã Tiên Phương Một phần thôn Quyết Tiến Xã Phụng Châu : Một phần Thôn Long Châu Sơn, Thôn Phương Bản, Thôn Phượng Làng, Bơm Cống Phượng. Khu Doanh Trại C12-D26, Thôn Phượng Làng.

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thạch Thất21/06/202004:0012:00Khu Kim Quan, thị trấn Liên Quan

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Quốc Oai21/06/202004:0012:00Xã Đồng Quang, một phần Xã Thạch Thán

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202005:0007:00Một phần thôn Phương Nhị
Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202006:0009:00Thôn Châu Mai

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202006:0009:00Thôn Châu Mai, Từ Châu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm21/06/202000:0010:00Không (Xóm 18B.2 Cổ Nhuế: không có tải)
Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm21/06/202004:0016:00Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lựcNgàyTừĐếnKhu vựcGhi chú
Công ty Điện lực Gia Lâm21/06/202005:0007:00Một phần xã Đình Xuyên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202007:0012:00Không.
Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202007:0012:00Không.
Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202012:0018:00Không.
Công ty Điện lực Hà Đông21/06/202004:0012:00Công ty CP Xây lắp Hải Phát, phường Phú Lãm, Hà Đông

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202004:0012:00Xã Tiên Phương Thôn Tiên Lữ, thôn Sơn Đồng, thôn Đồng Nanh, Thôn Quyết Tiến, Khu Chăm nuôi Tiên Phương, Cty Bảo Lộc Xã Phụng Châu thôn Long Châu Sơn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202004:0008:00Xã Tiên Phương Thôn Sơn Đồng, Thôn Cao Sơn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202005:0010:00Xã Phú nghĩa Cty VMEP, Cty Châu Âu, Cty Khải Đăng, Cty BSC, Cty Chiếu sáng và thiết bị đô thị, Cty Thuận Phát.
Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202010:0012:00Xã Tiên Phương Một phần thôn Quyết Tiến Xã Phụng Châu : Một phần Thôn Long Châu Sơn, Thôn Phương Bản, Thôn Phượng Làng, Bơm Cống Phượng. Khu Doanh Trại C12-D26, Thôn Phượng Làng.

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thạch Thất21/06/202004:0012:00Khu Kim Quan, thị trấn Liên Quan

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Quốc Oai21/06/202004:0012:00Xã Đồng Quang, một phần Xã Thạch Thán

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202005:0007:00Một phần thôn Phương Nhị
Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202006:0009:00Thôn Châu Mai

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202006:0009:00Thôn Châu Mai, Từ Châu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm21/06/202000:0010:00Không (Xóm 18B.2 Cổ Nhuế: không có tải)
Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm21/06/202004:0016:00Không

Đã Hoãn

Công ty Điện lựcNgàyTừĐếnKhu vựcGhi chú
Công ty Điện lực Gia Lâm21/06/202005:0007:00Một phần xã Đình Xuyên

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202007:0012:00Không.
Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202007:0012:00Không.
Công ty Điện lực Đông Anh21/06/202012:0018:00Không.
Công ty Điện lực Hà Đông21/06/202004:0012:00Công ty CP Xây lắp Hải Phát, phường Phú Lãm, Hà Đông

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202004:0012:00Xã Tiên Phương Thôn Tiên Lữ, thôn Sơn Đồng, thôn Đồng Nanh, Thôn Quyết Tiến, Khu Chăm nuôi Tiên Phương, Cty Bảo Lộc Xã Phụng Châu thôn Long Châu Sơn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202004:0008:00Xã Tiên Phương Thôn Sơn Đồng, Thôn Cao Sơn

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202005:0010:00Xã Phú nghĩa Cty VMEP, Cty Châu Âu, Cty Khải Đăng, Cty BSC, Cty Chiếu sáng và thiết bị đô thị, Cty Thuận Phát.
Công ty Điện lực Chương Mỹ21/06/202010:0012:00Xã Tiên Phương Một phần thôn Quyết Tiến Xã Phụng Châu : Một phần Thôn Long Châu Sơn, Thôn Phương Bản, Thôn Phượng Làng, Bơm Cống Phượng. Khu Doanh Trại C12-D26, Thôn Phượng Làng.

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thạch Thất21/06/202004:0012:00Khu Kim Quan, thị trấn Liên Quan

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Quốc Oai21/06/202004:0012:00Xã Đồng Quang, một phần Xã Thạch Thán

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202005:0007:00Một phần thôn Phương Nhị
Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202006:0009:00Thôn Châu Mai

Đã Hoãn

Công ty Điện Lực Thanh Oai21/06/202006:0009:00Thôn Châu Mai, Từ Châu

Đã Hoãn

Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm21/06/202000:0010:00Không (Xóm 18B.2 Cổ Nhuế: không có tải)
Công ty Điện lực Bắc Từ Liêm21/06/202004:0016:00Không

Đã Hoãn

Hà Anh

Bình luận bài viết

Bình luận

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách điện tử: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455