Người dân từ các địa phương khác ra vào Quảng Ninh từ ngày 13/10 cần chú ý gì?

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 7217/UBND-DL1, ngày 12/10/2021 về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về việc ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; căn cứ các Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021, số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức hoạt động vận tải; thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh tại cuộc họp ngày 3/10/2021, UBND tỉnh hướng dẫn tạm thời về việc đi lại, quét mã QR, khai báo y tế, theo dõi tại nhà và cách ly đối với người dân về Quảng Ninh kể từ 00h00 ngày 13/10/2021 như sau:

Người dân từ các địa phương khác ra vào Quảng Ninh từ ngày 1310 cần biết
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh kiểm tra tại Chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 cầu Bạch Đằng.

Tất cả người từ các địa phương khác vào Quảng Ninh hoặc người Quảng Ninh từ các địa phương khác trở về tỉnh: có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ tính từ thời điểm lấy mẫu; thực hiện khai báo y tế, quét mã QR, quét mã căn cước công dân hoặc mã thẻ định danh tại các chốt kiểm soát thông tin ra vào tỉnh.

Người dân từ các địa phương khác ra vào Quảng Ninh từ ngày 1310 cần biết
Ảnh minh họa

Các chốt kiểm soát thông tin ra vào tỉnh hướng dẫn thực hiện người về theo các nội dung sau:

Đối với người đến, về từ vùng cấp độ 1 (vùng xanh): Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm cách ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh), người được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định: Theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về đến địa phương. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc tiêm đủ liều vắc xin nhưng chưa qua 14 ngày (tính từ mũi tiêm cuối): Theo dõi sức khoẻ tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương.

Đối với người đến, về từ vùng cấp độ 2 (vùng vàng) và vùng cấp độ 3 (vùng cam): Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm cách ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh), người được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định: Thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục theo dõi sức khoẻ 14 ngày; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào các ngày thứ 1, 7 trong thời gian cách ly y tế.

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc tiêm đủ liều vắc xin nhưng chưa qua 14 ngày (tính từ mũi tiêm cuối): Thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ 14 ngày; xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào các ngày thứ 1, 7, 14 trong thời gian cách ly y tế.

Đối với người đến và về từ vùng cấp độ 4 (vùng đỏ): Yêu cầu thực hiện nghiêm quy định của Thủ tướng Chính phủ, không được di chuyển ra khỏi địa phương đang thực hiện giãn cách, phong toả.

Trường hợp bất khả kháng phải về thực hiện như sau: Người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm cách ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh), người được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định: Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục theo dõi sức khoẻ 14 ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào các ngày thứ 1, 7, 14 trong thời gian cách ly y tế.

Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19 hoặc tiêm đủ liều vắc xin nhưng chưa qua 14 ngày (tính từ mũi tiêm cuối): Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày kể từ ngày về đến địa phương, tiếp tục theo dõi sức khoẻ tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày; thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào các ngày thứ 1, 7, 14 trong thời gian cách ly y tế.

Đối với người đến, về Quảng Ninh từ các vùng cấp độ nêu trên và ở Quảng Ninh trong thời gian dưới 07 ngày: do không thực hiện đủ việc cách ly, theo dõi sức khoẻ đủ ít nhất 7 ngày, yêu cầu phải tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (liều cuối cùng tiêm cách ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm vào tỉnh); trừ những trường người dưới 18 tuổi và người chưa đủ điều kiện tiêm chủng.

Việc cách ly y tế tại nhà chỉ được thực hiện khi địa điểm cách ly đáp ứng đúng yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế tại Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 “Về việc ban hành Quy định về việc cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19”. Việc cách ly tại nhà phải được thực hiện nghiêm túc với sự quản lý của chính quyền địa phương, tổ Covid cộng đồng; thực hiện treo biển thông báo “Gia đình đang có người thực hiện cách ly y tế” để cộng đồng biết, hỗ trợ. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện cách ly tại nhà, phải thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định. Các trường hợp vi phạm quy định cách ly sẽ bị buộc cách ly tập trung và xử lý nghiêm theo quy định.

Việc đi lại của người dân đến từ các địa bàn có cấp độ dịch khác nhau cần tuân thủ điều kiện về tiêm chủng, xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trường hợp Bộ Y tế có hướng dẫn cách ly tại nhà nhưng địa phương có địa điểm cách ly tập trung đảm bảo an toàn và được cá nhân người thuộc diện cách ly đồng ý thì tổ chức cách ly tập trung thay vì cách ly tại nhà.

Về việc đón người lao động từ các tỉnh, thành phố khác đến Quảng Ninh: Người lao động có nhu cầu vào Quảng Ninh làm việc không bắt buộc phải tiêm đủ liều vắc xin nhưng phải thực hiện việc kiểm soát, cách ly theo quy định tại văn bản này.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, khi cần đưa người, đưa lao động hoặc có đối tác cần vào tỉnh để thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, lao động, làm việc… thì đơn vị đón người lao động có văn bản đề nghị UBND cấp huyện nơi cần đến chấp thuận. UBND cấp huyện khi nhận được đề nghị, căn cứ vào các quy định hiện hành của tỉnh về phòng, chống dịch để hướng dẫn, hỗ trợ, thực hiện; có văn bản chấp thuận và gửi đến địa phương nơi có Chốt kiểm soát thông tin ra vào tỉnh để tạo điều kiện cho người và phương tiện đi vào địa bàn tỉnh; đồng thời có trách nhiệm quản lý, thực thi theo qui định như các mục trên của văn bản này.

Đối với người từ Quảng Ninh ra tỉnh ngoài: Trong điều kiện diễn biến dịch bệnh ở nhiều địa phương còn phức tạp, đề nghị người Quảng Ninh chưa tiêm đủ liều vắc xin cân nhắc đi ra khỏi tỉnh nếu như không có việc thật sự cần thiết. Người ra khỏi tỉnh Quảng Ninh, phải thực hiện xét nghiệm và các yêu cầu khác theo quy định của địa phương nơi đến; khi trở về, phải thực hiện các quy định như đối với người đến Quảng Ninh theo mục 1 của văn bản này. Ngoài các quy định trên, nếu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang khi ra tỉnh ngoài phải được sự đồng ý bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

Công nhân, người lao động trong tỉnh, ngoại tỉnh đi làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, tỉnh Hải Dương có xe đưa đón hàng ngày của doanh nghiệp đã đăng ký với UBND các địa phương cấp huyện, hoặc Sở Giao thông vận tải không yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút SARS-CoV-2, nhưng yêu cầu các doanh nghiệp của 3 tỉnh, thành phố phải thực hiện nghiêm túc việc xét nghiệm sàng lọc theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 8228/BYT-MT ngày 30/9/2021.

Các trường hợp người thực hiện công vụ, đoàn ngoại giao, các nhà đầu tư; xe đến đón người hoàn thành cách ly và các trường hợp thực sự cần thiết. Trường hợp người đi thực hiện công vụ, đoàn ngoại giao, các nhà đầu tư và các trường hợp thực sự cần thiết khác: Giao chủ tịch UBND các địa phương quyết định và chịu trách nhiệm về công tác bảo đảm phòng, chống dịch; riêng đoàn Ngoại giao thuộc thẩm quyền đón và làm việc của UBND tỉnh do UBND tỉnh quyết định.

Đối với người, phương tiện tham gia vận chuyển hàng hóa: Với đặc thù của địa bàn tỉnh biên giới, cần áp dụng các biện pháp kiểm soát phương tiện khu vực biên giới thống nhất, đồng bộ giữa hai bên, thực hiện các quy định của Bộ Giao thông vận tải tại các Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 30/9/2021, số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 về việc tổ chức hoạt động vận tải; tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương ưu tiên, tạo mọi điều kiện cho xe chở hàng hoá (bao gồm cả hàng hoá thiết yếu và không thiết yếu) ra vào tỉnh để phục vụ sản xuất kinh doanh bảo đảm lưu thông hàng hóa, thông suốt, thuận lợi, không gây ách tắc, không làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Đối với lái xe, phụ xe của xe tải, xe công- ten- nơ chở hàng hóa liên tỉnh phải có kết quả xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR âm tính tối đa 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu tính đến khi vào tỉnh, khuyến khích đã tiêm 02 mũi vắc xin. Các quy định chi tiết khác giao Sở Giao thông vận tải hướng dẫn trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.

Xứ Đông

Bình luận bài viết

Sáng ngày 27/10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra dự báo về chỉ số tia cực tím tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Dự báo thời tiết hôm nay 27/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận và Tây Nguyên tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa khoảng 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm nay mưa lớn giảm ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Liên quan đến khu nghỉ dưỡng xây trái phép trên vườn cà phê ở Đắk Lắk, UBND xã Tân Lập (huyện Krông Búk) cho biết đã lập biên bản xử phạt hành chính các hạng mục xây dựng trái phép tại khu nghỉ dưỡng này.

Hồi 16 giờ ngày 26/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,7 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách Khánh Hòa khoảng 180km, cách Ninh Thuận khoảng 170km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Chiều 26/10, Văn phòng UBND TP. HCM truyền đạt kết luận chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP. HCM Ngô Minh Châu về việc chấp thuận đề xuất tạm ngưng triển khai các chốt, trạm kiểm soát dịch trên địa bàn từ 18h hôm nay.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455