Hotline: 0913398394

#thi-truong

ETF dự kiến mua ròng gần 5 triệu USD liệu cổ phiếu ROS có trở lên sôi động?

Trước việc các quỹ ETF gia tăng tỷ trọng được kỳ vọng sẽ giúp giao dịch của cổ phiếu ROS trên thị trường thêm phần sôi động. Dự kiến của VNM ETF sẽ thực hiện mua ròng khoảng 3,67 triệu USD, tương đương khoảng 3,5 triệu cổ phiếu ROS của CTCP Xây dựng FLC Faros, qua đó nâng tỷ trọng cổ phiếu này trong danh mục lên 2,90%.
Xu hướng đọc
Videos - Clips