Cụ thể, Chỉ định phòng thử nghiệm của Viện Năng suất Chất lượng Deming (Địa chỉ: Lô 21-22, B1.6, KDC Quang Thành 3B, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng thực hiện thử nghiệm trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 11/5/2022. Phòng thử nghiệm của Viện Năng suất Chất lượng Deming có trách nhiệm thực hiện thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịu hoàn toàn trách nhiệm về kết quả thử nghiệm do đơn vị mình thực hiện.

Theo đó, Phòng thử nghiệm của Viện Năng suất Chất lượng Deming và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Được biết, Phụ lục "Danh mục các phép thử thức ăn chăn nuôi được chỉ định của Viện Năng suất Chất lượng Deming" (Ban hành kèm theo Quyết định trên) quy định phép thử trên các lĩnh vực Hóa học và Sinh học.

Phụ lục "Danh mục các phép thử thức ăn chăn nuôi được chỉ định của Viện Năng suất Chất lượng Deming". Nguồn: Bộ NN&PTNT.

Thành Thế

Bạn đang đọc bài viết Bộ NN&PTNN: Chỉ định phòng thử nghiệm lĩnh vực TĂCN tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com