Theo đó, Quyết định quy định 5 nhóm đối tượng được thụ hưởng gói an sinh xã hội đợt 2 trên địa bàn thành phố, gồm: Người lao động tự do bị mất việc làm; Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương; Hộ kinh doanh cá thể; Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động.

Các địa phương đã triển khai chi trả cho người có công; gia đình chính sách; người hưởng bảo trợ xã hội; người nghèo và cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng theo dõi, đôn đốc các quận, huyện, thị xã triển khai chính sách hỗ trợ an sinh xã hội bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch; đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình triển khai tại các địa phương, đơn vị, kịp thời xử lý những vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền.

UBND Thành phố yêu cầu UBND các quận huyện, thị xã chủ động tạm sử dụng ngân sách của quận, huyện thị xã (50% dự phòng ngân sách, nguồn cải cách tiền lương còn dư, nguồn tài chính hợp pháp khác) để kịp thời chi trả cho các đối tượng thủ hưởng. Trường hợp khó khăn về nguồn kinh phí UBND quận, huyện, thị xã kịp thời báo cáo UBND Thành phố (thông qua Sở Tài chính) để Sở Tài Chính tham mưu UBND Thành phố xem xét bố trí kinh phí thực hiện từ ngân sách cấp thành phố.

UBND thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp bằng nhiều hình thức hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định 15/2000/QĐ-TTg.

Quyết định cũng nêu rõ, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ có liên quan; Làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về các cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Thẩm định, ban hành Quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ và chỉ đạo thực hiện chi trả cho các đối tượng theo quy định.

Trong ngày 13-5, ghi nhận của PV, tại 30/30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 12-5-2020 của UBND thành phố về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Lê Linh

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội triển khai đợt 2 hỗ trợ 5 nhóm đối tượng gặp khó khăn do dịch COVID-19 tại chuyên mục Tin tức của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com