Theo biên bản kiểm tra thuế ngày 16.4.2018 do Đoàn kiểm tra thuế số 1 của Chi Cục Thuế Tỉnh Nam Định. Qua quá trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế. Căn cứ vào hồ sơ khai thế của đơn vị nộp cho cơ quan thuế và hồ sơ, tài liệu , sổ sách kế toán hồ sơ chứng từ của đơn vị trong năm 2017 do kế toán cung cấp. Đoàn kiểm tra đã đưa ra một số kết quả như sau.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 21.024 879.262 đồng, khoản giảm trừ doanh thu 21.024.879.262 đồng là không chính xác.Chi phí phân bổ công cụ dụng cụ vượt mức quy định, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm là do đơn vị trích phí công đoàn vượt mức quy định.

Số lượng hóa đơn phát hành trong kỳ tăng 35.000 số là do Công ty báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn không chính xác giữa hai chỉ tiêu. Đơn vị thực hiện mở sổ sách, ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thực hện việc phát hành, theo dõi , quản lý, sử dụng hóa đơ theo quy định. Hàng quý gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý, tuy nhiên đơn vị còn báo cáo chưa chính xác giữa số hóa đơn tồn đầu kỳ và số lượng hóa đơn phát hành trong kỳ.

Công ty  CP Bia Hà Nội - Nam Định bị xử phạt vi phạm hành chính về xử lý thuế

Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định bị xử phạt vi phạm hành chính về xử lý thuế

Trong quá trình thực hiện kê khai thuế. Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định còn kê khai sai doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ doanh thu nhưng không dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp. Yêu cầu Công ty khắc phục ngay những thiếu sót trong việc kê khai thuế, đơn vị phải tự điều chỉnh sổ sách kế toán và báo cáo theo đúng quy định. Nộp đủ và đúng hạn số tiền phạt theo Quyết định xử lý vi phạm của cơ quan thuế

Còn tính vào các chi phí các khoản chi phí vượt định mức quy định, chi phí không phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp ngân sách nhà nước. Lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu các chỉ tiêu tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Sau khi đoàn kiểm tra đối chiếu kiểm tra bù trừ số tiền thuế TNDN truy thu 306.324.949 đồng Công ty vẫn cờn số thuế TNDN nộp thừa là 52.681.590 đồng. Những sai sót của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định đã vi phạm vào Điều 30 Luật Quản Lý Thuế, Điều 21 của nghị định số 51/2010.NĐ-CP ngày 14.5.2010 của Chính Phủ.

Sau quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra đã đưa ra kiến nghị với chi cục Thuế Nam Định. Ban hành Quyết định xử lý về thuế, xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp NSNN; Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lập hồ sơ kê khai thuế ghi thiếu các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế; Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi khai sai nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, tăng số thuế được miễn, giảm hoặc chưa hoàn thuế; Xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lập sai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định.

Cuối năm 2017 đầu 2018 Công ty CP Bia Hà Nội –Nam Định đã bị UBCK Nhà nước phạt 85.000.000 đồng vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 36 tháng.  

Đoàn Ninh

Bạn đang đọc bài viết Bia Hà Nội - Nam Định vi phạm pháp luật thuế tại chuyên mục Trong nước của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]