Hà Nội tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản

Hà Nội tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa qua ngày 23.10.2018 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng ký ban hành Công văn số 5155/UBND-ĐT về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Tư vấn đề hoàn thiện báo cáo Dự thảo Đề án trên cơ sở tập trung làm rõ các nội dung liên quan đến căn cứ pháp lý; sự cần thiết thực hiện Đề án.

Theo đó Bộ trưởng yêu cầu, Đề án cần đánh giá được hiện trạng đường tại các vùng, miền; thực trạng duy tu, sửa chữa trong những năm qua, Bộ trưởng đề nghị và nhấn mạnh rằng, nếu công tác duy tu, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng đường bộ không kịp thời sẽ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, an toàn giao thông….

Bộ Giao thông: Rà soát xác định nhu cầu vốn, quản lý bảo trì quốc lộ đến năm 2030

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp (ảnh: www.mt.gov.vn)

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng đề nghị Tư vấn và các đơn vị liên quan phải đưa ra được các giải pháp để cải tiến công tác duy tu, sửa chữa đường bộ từ máy móc thiết bị, tổ chức đầu thầu, tổ chức thi công, ứng dụng khoa công nghệ; công tác tổ chức thực hiện; phân kỳ đầu tư vào Đề án.

Tại cuộc họp, đại diện Tư vấn - Viện Chiến lược và Phát triển GTVT báo cáo: Hiện nay, hệ thống giao thông đường bộ được đầu tư phát triển ngày càng tốt hơn và cơ bản đáp ứng được vai trò là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, hội nhập quốc tế. 

Vận tải đường bộ đóng vai trò lớn, tỷ lệ đảm nhiệm vận tải hành khách chiếm 94,4% tổng lượng vận tải hành khách và 77,5% tổng khối lượng vận tải hàng hoá;  bảo trì cũng có vai trò quan trọng duy trì kỹ thuật, khai thác và đảm bảo ATGT... Do vậy, cần xác định nhu cầu vốn trung, dài hạn và có giải pháp vốn bảo trì kịp thời, đúng hạn quy định.

“Đề án xác định nhu cầu vốn, quản lý bảo trì quốc lộ đến năm 2030 nhằm xác định đầy đủ, khoa học về nhu cầu vốn quản lý, bảo trì quốc lộ đến năm 2030 theo quy định; là cơ sở báo cáo cấp thẩm quyền xem xét ưu tiên tăng vốn cho quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ; tạo sự chủ động trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, phát huy tối đa hiệu quả công tác quản lý bảo trì”.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ và lãnh đạo các đơn vị dự họp đã có ý kiến cụ thể liên quan đến Đề án Xác định nhu cầu vốn, công tác bảo trì quốc lộ đến năm 2030. Trên cơ sở phân tích hiện trạng hệ thống quốc lộ, quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống quốc lộ đến năm 2030; đánh giá hiện trạng công tác quản lý, bảo trì quốc lộ, Tư vấn đã đưa các nội dung cụ thể về việc xác định nhu cầu vốn, bảo trì quốc lộ đến năm 2030 cụ thể:

Về nguyên tắc tính toán thì việc xác định nhu cầu vốn, quản lý quốc lộ phải đảm bảo tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tế và các quy định hiện hành của pháp luật; tính đúng, tính đủ nhu cầu nhằm đảm bảo duy trì điều kiện khai thác hiệu quả và an toàn của hệ thống quốc lộ hiện tại và tương lai một cách bền vững; căn cứ vào các điều kiện về số liệu, phạm vi vùng miền, điều kiện địa hình  để đề xuất phương án tính toán đơn giá cho phù hợp, đảm bảo tính đại diện của sáu vùng miền và điều kiện địa hình đồng bằng, trung du, miền núi. Việc xác định nhu cầu vốn quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ đến năm 2030 sẽ gồm công tác bảo dưỡng thường xuyên; sửa chữa định kỳ; sửa chữa đột xuất và các sửa chữa khác.

“Tổng cục Đường bộ VN, Tư vấn cần tiếp thu ý kiến của các đơn vị dự họp để làm sao xây dựng được Đề án sát với thực tiễn, chất lượng, thuyết phục”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu./.

Đinh Phương (T/H)

Bạn đang đọc bài viết Bộ GTVT: Rà soát xác định nhu cầu vốn, quản lý bảo trì quốc lộ đến năm 2030 tại chuyên mục Trong nước của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]