Cụ thể điểm chuẩn trúng tuyển vào các học viện, trường đại học trong hệ thống các trường thuộc công an nhân dân như sau:

Học viện ANND

 Nghiệp vụ An ninh

- Đối với nam

+ Tuyển thẳng: 1 thí sinh

+ Tổ hợp A01: 24,7 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn 24,7 điểm, môn Toán: 9 điểm)

+ Tổ hợp C03: 24,2 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn: 21,7 điểm)

+ Tổ hợp D01: 24,7 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 03 môn 24,45 điểm)

- Đối với nữ

+ Tổ hợp A01: 25,5 điểm

+ Tổ hợp C03: 25,8 điểm

+ Tổ hợp D01: 26,1 điểm

2. Gửi đào tạo ngoài ngành: 18,45 điểm

Học viện CSND

1. Nghiệp vụ Cảnh sát

- Đối với nam

+ Tuyển thẳng: 1 thí sinh

+ Tổ hợp A01: 27,15 điểm

+ Tổ hợp C03: 24,15 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn: 21,4 điểm và môn Văn: 7,75 điểm)

+ Tổ hợp D01: 24,65 điểm

- Đối với nữ

+ Tổ hợp A01: 25,4 điểm

+ Tổ hợp C03: 24,9 điểm

+ Tổ hợp D01: 25,25 điểm

2. Gửi đào tạo ngoài ngành: 18,45 điểm

Trường Đại học An ninh nhân dân

1. Nghiệp vụ an ninh

- Đối với nam

+ Tổ hợp A01: 23,9 điểm

+ Tổ hợp C03: 23,6 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn: 21,1 điểm)

+ Tổ hợp D01: 22,95 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn: 22,2 điểm)

- Đối với nữ

+ Tổ hợp A01: 24,3 điểm

+ Tổ hợp C03: 24,25 điểm

+ Tổ hợp D01: 24,55 điểm

2. Gửi đào tạo ngoài ngành: 18,45 điểm

Trường Đại học CSND

1. Nghiệp vụ cảnh sát

- Đối với nam

+ Tổ hợp A01: 23,85 điểm

+ Tổ hợp C03: 23,9 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn: 21,4 điểm và môn Văn: 7,25 điểm)

+ Tổ hợp D01: 22,95 điểm (tiêu chí phụ: tổng điểm 3 môn: 22,2 điểm)

- Đối với nữ

+ Tổ hợp A01: 24,4 điểm

+ Tổ hợp C03: 23,6 điểm

+ Tổ hợp D01: 24,2 điểm

2. Gửi đào tạo ngoài ngành: 18,45 điểm

* Điểm trúng tuyển Đại học Phòng cháy chữa cháy

Phía Bắc: Đối với Nam: 23,75 điểm (Tiêu chí phụ là tổng điểm 03 môn: 23,75).

Đối với Nữ: 24,4 điểm.

Phía Nam:

Đối với Nam: 23,65 điểm (Tiêu chí phụ là tổng điểm 03 môn: 20,9; môn Toán: 7,4).

Đối với Nữ: 22,95 điểm.

Điểm trúng tuyển Đại học Phòng cháy chữa cháy hệ dân sự năm 2018 là 15,0 điểm.

Yên Bình

Bạn đang đọc bài viết Điểm trúng tuyển các trường Công an nhân dân năm 2018 tại chuyên mục Trong nước của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]