Cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở, đã cấp GCN cho 210.328 căn/222.834 căn, đạt 94,39%.

Cấp giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu đạt 100%.

Bên cạnh đó, cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tái định cư đạt 98%; cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp được 99,21%.

Để đẩy nhanh tiến độ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, UBND Thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản hướng dẫn các tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất trên địa bàn Thành phố lập hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

Như vậy công tác cấp giấy Chứng nhận trên địa bàn Thành phố đã có kết quả chuyển biến tích cực, rõ nét sau khi Thành ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 1/9/2016, đặc biệt là công tác cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân sau dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp (trước khi Thành ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU cấp GCN đạt 34,4%, đến nay cấp GCN đạt 99,21%), cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà tại dự án phát triển nhà ở, mua nhà tái định cư (trước khi Thành ủy ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU cấp GCN đạt 76,90%, đến nay cấp GCN đạt 98%).

Kết quả đã phản ánh sự quyết tâm vào cuộc ngay từ đầu của các cấp, các ngành, sự triển khai quyết liệt, hiệu quả của UBND Thành phố và các ngành, sự cố gắng tích cực của các quận, huyện, thị xã và sự tham gia của đông đảo nhân dân trong thời gian qua.

UBND Thành phố tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tập trung thực hiện hoàn thành trong năm 2020 đối với Dự án tổng thể xây dựng hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đã được UBND Thành phố phê duyệt, để làm cơ sở kê khai, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp còn lại. Tiếp tục thanh tra việc quản lý, sử dụng đất công, đất nông nghiệp tại các quận, huyện, thị xã để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. Rà soát, hướng dẫn người mua nhà tái định cư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục mua nhà, để có đủ cơ sở cấp Giấy chứng nhận theo quy định...

Tố Tâm

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Cấp giấy chứng nhận và đăng ký kê khai đất đai lần đầu đạt 100% tại chuyên mục Trong nước của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com