Theo đó, từ đầu năm đến nay, các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát và lấy 3.266 mẫu nông sản. Trong đó, phát hiện 181 mẫu vi phạm, chiếm 5,5%. 

Cụ thể: Tỷ lệ mẫu thịt không đạt các chỉ tiêu vi sinh là 98/658 mẫu (chiếm 14,9%), 43/1.458 mẫu rau, củ, quả tươi tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng (chiếm 2,9%); tỷ lệ mẫu thủy sản vi phạm về chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh là 19/806 mẫu. Ngoài ra, các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT đã thực hiện kiểm nghiệm nhanh được 750 mẫu nông sản. Kết quả 748/750 mẫu âm tính đối với các chỉ tiêu đã kiểm nghiệm nhanh; 2/750 mẫu dương tính đối với chỉ tiêu hàn the.

Kiểm tra, phát hiện 181 mẫu nông sản vi phạm trên địa bàn TP.Hà Nội.

Trong công tác chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp năm 2019, tổng số chỉ tiêu phân tích tại phòng kiểm nghiệm của Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội (Sở NN&PTNT) là 796 chỉ tiêu. Cụ thể: Số chỉ tiêu được Văn phòng Công nhận chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) công nhận phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 (mã số VILAS 642) là 796 chỉ tiêu; số chỉ tiêu đã được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm (Số đăng ký 420/TN-TĐC) với tổng số 472 chỉ tiêu trên các nền mẫu thực phẩm và vật tư nông nghiệp…

Sở NN&PTNT cũng đã thực hiện đánh giá giám sát đối với 57 cơ sở (30 cơ sở VietGAP trồng trọt, 26 cơ sở VietGAP chăn nuôi, thủy sản, 1 cơ sở chứng nhận nông nghiệp hữu cơ); đánh giá chứng nhận mới đối với 25 cơ sở trồng trọt, 6 cơ sở thủy sản, 8 cơ sở chăn nuôi và 5 cơ sở sản xuất nông nghiệp hữu cơ. 

Bên cạnh đó, lấy 1.502 mẫu nông sản để phân tích chất lượng. Kết quả phân tích 1277/1502 mẫu không phát hiện chỉ tiêu mất ATTP đối với các chỉ tiêu đã kiểm nghiệm; 111/1502 mẫu không đảm bảo đối với các chỉ tiêu thuốc BVTV, vi sinh vật, tồn dư kháng sinh, tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.

Phương Phương

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Kiểm tra, phát hiện 181 mẫu nông sản vi phạm tại chuyên mục Trong nước của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoanthuongtruong@gmail.com