Sở TN&MT Thành phố Hà Nội mới đây đã có công văn số 1263/QĐ-STNMT - VPĐKĐĐ ngày 22/8/2018. Yêu cầu hội đồng tiêu hủy phôi Giấy chứng nhận, Văn phòng đăng ký đất đai Hà nội Tiến hành tiêu hủy số lượng phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng trong quá trình quản lý và in, viết giấy chứng nhậ của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội.

Hà Nội: Thực hiện tiêu hủy phôi Giấy CNQSDĐ bị hỏng trong quá trình quản lý và in
Hà Nội: Thực hiện tiêu hủy phôi Giấy CNQSDĐ bị hỏng trong quá trình quản lý và in

Văn bản nêu rõ: Hủy 41.896 phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất(gọi tắt là phôi chứng nhận) bị hư hỏng trong quá trình sử dung và in và viết giấy chứng nhận của Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội. Tiêu hủy theo hình thức, cắt nhỏ phôi bằng máy xén tự động và được thực hiện tại công ty TNHH MTV  Nhà xuất bản  Tài Nguyên -Môi Trường và Bản đồ Việt Nam.

Trước đó vào tháng 7/2018 để khắc phục những tồn tại còn yếu kém trong quá trình quản lý. Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn gửi Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện tăng cường biện pháp quản lý, sử dụng phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Theo đó, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh và chỉ đạo sát sao việc quản lý phôi Giấy chứng nhận ở địa phương trên toàn bộ phạm vi tỉnh, thành phố theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT.

Không để xảy ra tình trạng sử dụng phôi Giấy chứng nhận tự do, tùy tiện, không có cán bộ chuyên trách quản lý, không lập sổ theo dõi sử dụng phôi Giấy chứng nhận hàng ngày, không thu hồi các phôi Giấy chứng nhận bị hư hỏng để tổ chức tiêu hủy.

 Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện theo các đề nghị nêu trên và chịu trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng phôi Giấy chứng nhận ở địa phương.

Đoàn Ninh

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội: Thực hiện tiêu hủy phôi Giấy CNQSDĐ bị hỏng trong quá trình quản lý và in tại chuyên mục Trong nước của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư toasoa[email protected]