ơn 121 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và 83 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động
ơn 121 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và 83 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động
Tính chung 11 tháng, cả nước có 121.248 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.234,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,5% về số DN và tăng 9,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Bên cạnh đó, còn có 31.869 DN quay trở lại hoạt động, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số DN đăng ký thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 11 tháng năm nay lên hơn 153,1 nghìn DN. 

Cũng trong tháng 11, cả nước còn có 3.400 DN quay trở lại hoạt động, thấp hơn 1,4% so với tháng trước. Có 6.353 DN tạm ngừng hoạt động, giảm 5% và có 1.554 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 12,3%.

Tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là hơn 1,2 triệu tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm 2017. Nếu tính cả gần 2,2 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong 11 tháng năm 2018 là hơn 3,4 triệu tỷ đồng.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới 11 tháng năm 2018 là hơn 1,1 triệu người, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời Tổng cục thống kê cũng cho biết, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 11 tháng năm 2018 là 83.108 doanh nghiệp, tăng hơn 49% so với cùng kỳ năm trước.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 11 tháng năm 2018 là 14.861 doanh nghiệp, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu là doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 91,5%.

Đoàn Ninh

Bạn đang đọc bài viết Hơn 121 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và 83 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tại chuyên mục Trong nước của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]