Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Quang Thành cho biết, Năm 2018, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 92.499 tỷ đồng, cao nhất trong 25 năm hoạt động của KTNN; kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ 160 văn bản pháp luật; chuyển hồ sơ 05 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang Cơ quan Cảnh sát điều tra; cung cấp 146 hồ sơ và các tài liệu liên quan cho các cơ quan Nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát. 

Sáu tháng đầu năm 2019, kiến nghị xử lý tài chính 37.513,4 tỷ đồng (tăng 65% so với cùng kỳ năm 2018), trong đó tăng thu, giảm chi ngân sách Nhà nước là 19.105,5 tỷ đồng; chuyển hồ sơ 2 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang Cơ quan Cảnh sát điều tra; cung cấp 31 hồ sơ và các tài liệu liên quan cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính trên 37.500 tỷ đồng

Toàn cảnh buổi làm việc. (Ảnh sav.gov.vn)

Qua kiểm toán cho thấy, công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng còn bất cập, sai sót, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 1.678 tỷ đồng; Bên cạnh đó, hiệu quả các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi chưa cao, công nghệ chưa thực sự tiên tiến; nhiều dự án điều chỉnh quy mô trái thẩm quyền, sai khối lượng, đơn giá... KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 21.725 tỷ đồng.

Kiểm toán công tác quản lý, sử dụng đất trong năm 2018 cho thấy hệ thống chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất còn chưa đồng bộ, chậm được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; nhiều nội dung còn bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn... KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 334 tỷ đồng.

Kiểm toán các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước kiến nghị tăng thu ngân sách Nhà nước 10.896 tỷ đồng; hoạt động thăm dò phát triển dầu khí không thành công, giãn tiến độ, chuyển nhượng ở nước ngoài của Tập đoàn Dầu khí Việt nam với chi phí 2.282 triệu USD không hiệu quả, tiềm ẩn rủi ro mất vốn, thua lỗ cao.  Kiểm toán việc quản lý và sử dụng đất trong và sau khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2017 đã phát hiện nhiều sai phạm và bất cập chính sách quản lý, sử dụng đất đai và kiến nghị xử lý tài chính 1.368,8 tỷ đồng; kiến nghị xem xét thu hồi hơn 7.500.000 m2 đất tại các địa phương được kiểm toán.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước trong thời gian qua. Hoạt động của Kiểm toán Nhà nước luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần hiệu quả vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Ngành Kiểm toán luôn đổi mới hoạt động, dần tiếp cận tiêu chuẩn hoạt động kiểm toán quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý, thời gian tới kiểm toán cần chủ động hơn nữa trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, phục vụ hoạt động quản lý điều hành nền kinh tế. Kết luận, kiến nghị của Kiểm toán cần hiệu quả, xứng tầm với nhiệm vụ chính trị của ngành. Trọng tâm là hoạt động tài chính tiền tệ, nhằm từng bước xây dựng văn hóa thu chi tài chính nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí ngân sách cho nhà nước.

Phương Lai

Bạn đang đọc bài viết Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính trên 37.500 tỷ đồng tại chuyên mục Trong nước của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]