Đồng thời, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động; không đi lễ hội trong giờ hành chính; không dùng xe công và các phương tiện công tham gia lễ hội.

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao cần tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về lễ hội; sử dụng tiền công đức công khai, minh bạch và đúng mục đích; không đưa hiện vật không có trong hồ sơ xếp hạng vào di tích, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích.

UBND các quận-huyện có trách nhiệm triển khai thực hiện quy định về quản lý và tổ chức lễ hội phù hợp với thực tiễn tại địa phương; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép.

Bên cạnh đó, không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc; phát ấn không đúng với nguồn gốc lịch sử di tích, lễ hội; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục.


Tố Tâm

Bạn đang đọc bài viết TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại chuyên mục Trong nước của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]