Đảm bảo an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố trên địa bàn TP.HCM

Theo đó, nhằm cải thiện điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) thức ăn đường phố trong năm 2020, UBND TP sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo đảm ATTP cho người kinh doanh thức ăn đường phố.

Đồng thời, tiếp tục giám sát việc triển khai kế hoạch cải thiện điều kiện ATTP thức ăn đường phố tại quận - huyện; định kỳ rà soát và tổng hợp danh sách các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố tại địa phương; tổ chức tập huấn công tác quản lý, nghiệp vụ giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính, hướng dẫn sử dụng xét nghiệm nhanh cho cán bộ quản lý ATTP tuyến quận - huyện và phường - xã, thị trấn.

UBND TP cũng tiếp tục công tác vận động xã hội hóa hỗ trợ các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời vận động người kinh doanh thức ăn đường phố tự trang bị các dụng cụ hỗ trợ kinh doanh; hỗ trợ việc xử lý rác thải và cung cấp nguồn nước sạch cho khu kinh doanh thức ăn đường phố điểm tại địa phương.

Ngoài ra, UBND TP cũng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra ATTP đối với loại hình thức ăn đường phố tại quận - huyện; hỗ trợ các phường - xã, thị trấn trong công tác quản lý thức ăn đường phố định kỳ hàng quý, năm; tiếp tục duy trì các mô hình điểm về kinh doanh thức ăn đường phố đang hoạt động tại địa phương, đảm bảo mỗi quận - huyện có từ 1 - 2 mô hình/năm; trang bị cho các phường - xã điểm các thiết bị kiểm tra, giám sát nhanh các chỉ tiêu hóa học đối với kinh doanh thức ăn đường phố…

Long Vũ

Bạn đang đọc bài viết TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm đối với thức ăn đường phố tại chuyên mục Trong nước của Tạp chí Điện tử Thương Trường. Mọi thông tin góp ý và chia sẻ, xin vui lòng liên hệ SĐT: 0913398394 hoặc gửi về hòm thư [email protected]