Bỏ qua Quảng cáo

Tạp chí Thương Trường: Chặng đường 10 năm xây dựng và trưởng thành 2008 - 2018

09:43 29/10/2018

Cách đây tròn 10 năm, được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước và sự quan tâm của Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, Tạp chí Thương Trường đã chính thức ra mắt ấn phẩm mang nội dung chuyên biệt về các vấn đề của thị trường bán lẻ Việt Nam...