14:59 28/05/2022

Bình Phước: Cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Hiếu

UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Quyết định số 993 về việc Cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Hiếu có địa chỉ tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.

Theo đó, UBND tỉnh Bình Phước cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Hiếu lĩnh vực hoạt động chính là xây dựng công trình đường sắt và đường bộ. Người đại diện theo pháp luật là ông Phan Huy Bình giữ chức vụ Giám đốc.

Cấm tham gia hoạt động đấu thầu trong thời gian 01 năm (kể từ ngày quyết định này có hiệu lực) đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách do các cơ quan, ban, ngành thuộc tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước quản lý, tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Bình Phước Cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Hiếu
UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành Quyết định số 993 về việc Cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Hiếu có địa chỉ tại xã Bom Bo, huyện Bù Đăng.

Lý do là vì Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Hiếu đã cố ý thực hiện chuyển nhượng toàn bộ phần khối lượng mà Công ty phải thực hiện cho Công ty TNHH MTV xây dựng cầu đường Minh Tuấn tại gói thầu xây lắp thuộc dự án Xây dựng khối 10 phòng học lầu và các hạng mục phụ trợ Trường Tiểu học Nghĩa Trung do Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Bù Đăng làm chủ đầu tư, hành vi vi phạm bị cấm trong đấu thầu theo quy định tại Khoản 8, Điều 89 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Khoản 2 Điều 122 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đăng tải quyết định xử lý vi phạm của UBND tỉnh đối với Công ty TNHH MTV xây dựng Anh Hiếu trên Báo đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo đúng quy định tại Khoản 4 Điều 90 Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và theo dõi, giám sát việc chấp hành thực hiện.

An Nguyên

Theo dõi Thương Trường trên