15:28 09/03/2022

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ký Quy chế mua bán ngoại tệ

Ngày 9/3, tại Hà Nội, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã ký Quy chế mua bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước và Dự trữ ngoại hối nhà nước chính thức.

Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước ký Quy chế mua bán ngoại tệ
Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã ký Quy chế mua bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước và Dự trữ ngoại hối nhà nước chính thức

Trong thời gian qua, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Nhằm phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc điều hành thị trường ngoại hối, đồng thời tạo thuận lợi cho ngân sách nhà nước cân đối ngoại tệ, phục vụ các khoản chi ngân sách bằng ngoại tệ, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã xây dựng Quy chế mua bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước và Dự trữ ngoại hối nhà nước.

Quy chế này chuẩn hóa quy trình mua, bán ngoại tệ giữa ngân sách nhà nước, dự trữ ngoại hối nhà nước chính thức, rút ngắn thời gian thực hiện mua, bán ngoại tệ của ngân sách nhà nước.

Việc ký kết Quy chế mua bán ngoại tệ đã cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa hai cơ quan theo Quy chế phối hợp công tác và trao đổi thông tin giữa Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2012.

Theo đó, việc triển khai Quy chế mua bán ngoại tệ sẽ góp phần tăng cường sự phối hợp của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách, điều hành chính sách tiền tệ, quản lý ngoại hối nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy phát triển kinh tế.

Hà Yên

Theo dõi Thương Trường trên