15:27 30/05/2022

Camimex Group (CMX) thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%

Công ty Cổ phần Camimex Group (HOSE: CMX) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.

Camimex Group CMX thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Theo phương án, Camimex Group dự kiến phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021 (49 tỷ đồng) và thặng dư vốn cổ phần đến ngày 31/12/2021 (41,8 tỷ đồng).

Cổ đông không được phép chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

Khối lượng phát hành là 9,08 triệu cổ phiếu thưởng, qua đó tăng vốn từ 908,1 tỷ đồng lên gần 918 tỷ đồng.

Ngoài ra, CMX dự kiến còn phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với khối lượng 2 triệu cổ phiếu mới, tương đương tỷ lệ 2,2%. Trong đó thưởng cho người lao động 900.000 cổ phiếu và chào bán 1,1 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp, thấp hơn gần 50% so với giá cổ phiếu CMX chốt phiên 30/5 là 19.500 đồng/cổ phiếu.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2022, sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2022, CMX đạt gần 471 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp đôi so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính của CMX cũng tăng mạnh lên gần 8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ ở mức 1,5 tỷ đồng. Kết quả, CMX lãi ròng tăng gấp đôi lên mức 19 tỷ đồng.

Năm 2022, CMX kỳ vọng doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng; lãi sau thuế đạt 300 tỷ đồng, gấp 3,6 lần năm 2021.

Tại thời điểm ngày 31/03/2022, quy mô tổng tài sản của CMX hơn 2.575 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh 58% xuống còn 350 tỷ đồng.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên