10:27 28/05/2022

Cấp bù lãi suất tránh triển khai dàn trải, sai lệch đối tượng

Gói cấp bù lãi suất 2% nằm trong khuôn khổ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội 2022-2023, theo đó các doanh nghiệp sẽ sớm được tiếp cận theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP. Tuy nhiên, có đối tượng hạn hẹp cần một hướng dẫn về quy trình, quy phạm, tránh triển khai dàn trải, sai lệch đối tượng.

Để chuẩn bị cho gói cấp bù lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đã phối hợp với các bộ soạn thảo các văn bản và đề xuất các quy định, từ mức lãi suất hỗ trợ, thời gian hiệu lực, các trường hợp thuộc đối tượng nhưng không được vay hỗ trợ lãi suất; nguồn vốn tạm ứng và cơ quan theo dõi việc hỗ trợ và tạm cấp bù lãi suất…

Việc ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 31/2022 sẽ được ban hành ngay trong tháng 5 để các doanh nghiệp được tiếp cận gói này; đặc biệt có sự nối liền, kế tục để tiếp tục hỗ trợ lãi suất ngay sau khi kết thúc thời hạn cơ cấu lại nợ vào 30/6/2022, là vô cùng cần thiết.

Nói cách khác, thời điểm gói cấp bù lãi suất ra thị trường có thể là sự nâng đỡ cho doanh nghiệp một phần áp lực chi phí vay trong bối cảnh mặt bằng lãi suất điều chỉnh tăng và ngay khi Thông tư 14/2021/TT-NHNN kết thúc.

Cấp bù lãi suất tránh triển khai dàn trải sai lệch đối tượng
Sớm triển khai gói cấp bù lãi suất

Như vậy tại thời điểm đặc biệt như nêu trên, là sự nâng đỡ, tái tiếp tục một phần Thông tư 14. Tuy nhiên, Thông tư 14/2021/NHNN hỗ trợ lãi suất, tái cơ cấu nợ, khoanh nợ, giãn nợ cho rất nhiều đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Còn gói hỗ trợ lãi suất 2% có nhóm đối tượng rất cụ thể, thậm chí là hạn hẹp đối tượng. 

Do đó, sự chắt lọc từng đồng vốn cấp bù để đi đến từng đối tượng cần một hướng dẫn về quy trình, quy phạm, tránh triển khai dàn trải, sai lệch đối tượng. Bên cạnh đó, cần sự hạch toán, quyết toán thông suốt. Trong khi nhu cầu vốn của các thành phần trong nền kinh tế đang tăng cao trong bối cảnh dòng vốn từ thị trường vốn đang bị co hẹp. 

Bên cạnh đó, nợ xấu theo cảnh báo của Ngân hàng nhà nước cũng đang tăng. Vì vậy, chọn đối tượng để có hiệu ứng lan tỏa giá trị vốn hỗ trợ nên được xem là điều kiện tiên quyết, vì trừ các dự án đầu tư công được xem xét trên hệ số ICOR, các tiêu chí cho ngành/doanh nghiệp về vai trò, hiệu ứng này vẫn ở mức định tính.

Mặc dù hạn chế đối tượng ưu tiên, song các doanh nghiệp đang kỳ vọng sẽ được tiếp cận sớm; ngân hàng vừa làm vừa điều chỉnh, vừa chạy, vừa phối hợp doanh nghiệp xếp hàng để đạt được vận tốc tối ưu./.

Minh Tín (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên