Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

10:23 08/06/2022

Chính sách giảm thuế VAT: Đề xuất phương thức tính hợp lý, không bắt buộc tách hóa đơn

Bộ đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương thức tính hợp lý, không bắt buộc tách hóa đơn. Bộ cũng đang hoàn thiện và sửa đổi Nghị định này, đặc biệt các hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp dược thực hiện khá thuận lợi

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV, sáng ngày 08/6/2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và điều hành Phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội về nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực tài chính.

Chính sách giảm thuế VAT Đề xuất phương thức tính hợp lý không bắt buộc tách hóa đơn
Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Đoàn Thái Nguyên)

Liên quan đến Nghị định số 15/2022 ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định về chính sách miễn, giảm thuế, Đại biểu Nguyễn Lâm Thành (Thái Nguyên) đặt câu hỏi: Trong quá trình triển khai Nghị định số 15/2022 ngày 28/1/2022 của Chính phủ quy định về chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, doanh nghiệp phản ánh trong quá trình thực hiện gặp các vướng mắc về cách xác định hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế, thời điểm lập hóa đơn và quy định về việc Luật hóa đơn. Riêng đối với hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế, xin Bộ trưởng cho biết ngành Tài chính đã tháo gỡ các vướng mắc đó như thế nào để bảo đảm quyền lợi của các doanh nghiệp và đề nghị quyết của Quốc hội và chính sách pháp luật sớm đi vào cuộc sống? 

Trả lời câu hỏi của Đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, vấn đề thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP về chính sách giảm thuế VAT, Bộ đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương thức tính hợp lý, không bắt buộc tách hóa đơn. Bộ cũng đang hoàn thiện và sửa đổi Nghị định này, đặc biệt các hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp được thực hiện khá thuận lợi; đảm bảo các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện kê khai đúng và đầy đủ, tránh các vướng mắc có thể phát sinh.

Ngày 28/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế -xã hội.

Theo đó, về thuế giá trị gia tăng (GTGT), giảm 2% thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022 đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% (còn 8%) trừ một số hàng hóa, dịch vụ.

Hải Minh

Theo dõi Thương Trường trên