16:55 10/06/2022

Cổ phiếu FIR vào diện cảnh báo từ ngày 16/6

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) quyết định đưa cổ phiếu FIR của CTCP Địa ốc First Real vào diện cảnh báo từ ngày 16/6.

Cổ phiếu FIR vào diện cảnh báo từ ngày 166

Theo thông báo của HOSE, lý do đưa cổ phiếu FIR vào diện cảnh báo là do Công ty chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính; căn cứ theo điểm d Khoản 1 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết. 

Được biết, năm tài chính của FIR được tính từ ngày 1/10 của năm trước và kết thúc vào ngày 30/9 của năm sau. 

Ngày 07/6 vừa qua, FIR đã thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên, dự kiến tổ chức ngày 30/06. Theo tài liệu họp, năm 2022, doanh nghiệp bất động sản lên kế hoạch doanh thu thuần 450 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,3 lần và 3 lần kết quả 2021. Bên cạnh đó, FIR còn muốn tăng vốn điều lệ từ 270 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 (1/10/2021 đến 31/3/2022), Địa ốc First Real ghi nhận doanh thu tăng 152,8% so với cùng kỳ lên 168,16 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng thêm 54,71 tỷ đồng lên 57,06 tỷ đồng.

Tuy nhiên xét về dòng tiền, trong 6 tháng đầu năm 2022, Địa ốc First Real ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục 96,18 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 8,91 tỷ đồng, nguyên nhân chính do Công ty tăng tồn kho và các khoản phải thu ngắn hạn. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 7,87 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 107,3 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ.

Trước đó, ngày 13/5 FIR đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và chia cổ tức năm 2021.

Theo đó, First Real sẽ phát hành gần 13,52 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 2 quyền, cứ 2 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu mới, giá phát hành 15.000 đồng/cp

Tổng số tiền dự kiến thu được xấp xỉ 202,8 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng để thanh toán tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô đất tại dự án “Đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư An Phú, phường An Phú, thành phố Tam Kỳ”.

Bên cạnh đó, First Real sẽ phát hành hơn 4 triệu cổ phiếu để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:14,999, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 100 quyền sẽ được nhận xấp xỉ 15 cổ phiếu mới.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/6, cổ phiếu FIR giảm 1.500 đồng về 41.300 đồng/cổ phiếu. Như vậy, số cổ phiếu phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu có giá chỉ hơn 36% thị giá hiện tại.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên