14:56 08/03/2022

Cổ phiếu GEE tăng kịch trần ngày chào sàn Upcom

Phiên giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GEE trên sàn UPCoM ghi nhận mức tăng hết biên độ 40% với thanh khoản hơn 10.000 đơn vị.

Hôm nay 8/3/2022 là phiên giao dịch đầu tiên của 300 triệu cổ phiếu GEE trên sàn Upcom. Ngay từ đầu phiên GEE đã tăng kịch trần 40%, từ 25.000 đồng/cổ phiếu lên 35.000 đồng/cổ phiếu.

Khối lượng giao dịch của GEE trong phiên ngày 8/3 đạt hơn 10.000 đơn vị, vốn hóa thị trường của GEE đã tăng hơn 40% từ mức 7.500 tỷ đồng lên 10.500 tỷ đồng.

Cổ phiếu GEE tăng kịch trần ngày chào sàn Upcom

Gelex Electric tiền thân là Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện do Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (nay là CTCP Tập đoàn Gelex) sở hữu 100% vốn, được thành lập vào ngày 29/8/2016 với mục đích sản xuất kinh doanh các thiết bị đo điện. Năm 2020 công ty chuyển đổi thành công ty cổ phần, đổi tên thành CTCP Thiết bị điện Gelex.

Hiện Gelex Electric đang có 7 công ty con hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thiết bị điện bao gồm CTCP Dây cáp điện Việt Nam (Cadivi), CTCP Chế tạo điện cơ Hà Nội (HEM), CTCP Thiết bị điện (Thibidi), Công ty Dây đồng Việt Nam CFT, CTCP Thiết bị điện EMIC (Emic), CTCP Năng lượng Gelex Quảng Trị và Công ty TNHH Phát điện Gelex.

Đến nay, công ty mẹ Gelex chỉ còn sở hữu 80% vốn của Gelex Electric. Bên cạnh đó, Gelex Electric còn có hai cổ đông chiến lược là CTCP Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C (3C Inc) sở hữu 5,5% cổ phần và CTCP GVI sở hữu 2,5% cổ phần khi 2 công ty trên lần lượt mua vào 16,5 triệu cổ phần và 7,5 triệu cổ phần của Gelex Electric từ cuối tháng 8/2021. Số cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm. 

Về hoạt động kinh doanh, năm 2021, Gelex Electric ghi nhận doanh thu thuần đạt 18.714 tỷ đồng, tăng 16,4% so với năm 2020 và lãi sau thuế 655 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

Tính đến hết năm 2021, tổng tài sản của Gelex Electric đạt 23.124 tỉ đồng, tăng 60,6%. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 75,6% lên gần 1.410 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 25,3% xuống còn 3.530 tỷ đồng; trong khi hàng tồn kho tăng mạnh, tới hơn 122% lên hơn 6.793 tỷ đồng. Công ty trích dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 13 tỷ đồng.

Về phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả của công ty cũng tăng thêm 59% so với năm 2020 lên 17.136 tỷ đồng và chiếm 74% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 5.370 tỷ đồng, tăng 36%; còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn gần 6.114 tỷ đồng, gấp 3,6 lần so với đầu năm.

Năm 2022, GEE lên kế hoạch doanh thu chỉ tăng nhẹ 4%, đạt 19,410 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế được Công ty dự kiến tăng 132% lên mức 1.520 tỷ đồng. Đồng thời GEE cũng lên kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 10% từ 3.000 tỷ đồng lên 3.300 tỷ đồng thông qua việc phát hành thêm 30 triệu cổ phiếu.

Về kế hoạch cổ tức, GEE dự kiến chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 25%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên