11:05 22/03/2022

Cổ phiếu VOS được chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chuyển cổ phiếu của CTCP Vận tải Biển Việt Nam (HOSE: VOS) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo.

Cổ phiếu VOS được chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam (mã CK: VOS) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo kể từ ngày 23/03/2022.

VOS được chuyển sang diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2021 là 490,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới ngày 31/12/2021 là âm 420,58 tỷ đồng căn cứ trên báo cáo tài chính năm 2021, thuộc trường hợp chứng khoán chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo theo quy định. 

Trước đó, HOSE đã ban hành quyết định chuyển VOS từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 13/04/2021 do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2019 là âm 733,93 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính kiểm toán năm kế tiếp (năm 2020) của công ty là âm 187,25 tỷ đồng.

Ngày 13/08, VOSCO đã công bố Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021. Theo đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 của VOS là 222,06 tỷ đồng, nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2021 là âm 699,12 tỷ đồng.

Kiểm toán lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Công ty do tại thời điểm 30/06/2021 Công ty có số lỗ lũy kế 699,13 tỷ đồng, nợ quá hạn là 520 tỷ đồng. Do đó, Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu VOS. 

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/3, cổ phiếu VOS đứng tại giá 21.000 đồng/cp. Dù nằm trong diện kiểm soát nhưng cổ phiếu VOS vẫn tăng gấp 5 lần trong vòng 1 năm trở lại đây.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên