09:13 01/03/2022

Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM chưa dừng việc thoái vốn tại NBB

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) tiếp tục giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB) nhằm chuyển từ công ty con thành công ty liên kết.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) vừa đăng ký bán tiếp 2.140.000 cổ phiếu NBB để giảm sở hữu từ 51,14% về còn 49% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/3 đến 5/4/2022.

Trước đó, từ đầu tháng 10 tới nay, sau 5 lần giao dịch, CII đã bán ra tổng cộng 35,4 triệu cổ phiếu NBB. Tỷ lệ sở hữu của CII tại NBB đã giảm từ 93.7% xuống chỉ còn 51,14% vốn điều lệ tại NBB.

Như vậy, nếu giao dịch tới đây hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của CII tại NBB sẽ giảm xuống dưới 51%, Khi đó, CII sẽ không còn là công ty mẹ của NBB mà chỉ là công ty liên kết.

CII chưa dừng việc thoái vốn tại NBB
CII giảm tỷ lệ sở hữu tại NBB xuống dưới 51% để chuyển từ công ty con thành công ty liên kết

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế cả năm 2021, Năm Bảy Bảy đạt 565 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 84% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 338 tỷ đồng, tăng 3,3% so với năm ngoái.

Năm 2021, Năm Bảy Bảy đặt mục tiêu doanh thu 1.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 450 tỷ đồng, lần lượt giảm 60% và tăng 37,5% so với thực hiện trong năm 2020. Như vậy với kế hoạch này kết thúc năm 2021, NBB mới chỉ hoàn thành được 40% mục tiêu về doanh thu và 75% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của NBB đạt 4.491 tỷ đồng, chủ yếu tài sản dở dang dài hạn đạt 1.593,1 tỷ đồng, chiếm 35,5% tổng tài sản. Hàng tồn kho của NBB giảm nhẹ so với đầu kỳ xuống còn 914 tỷ đồng trong đó tập trung chính ở 2 dự án KDC Sơn Tịnh – Quảng Ngãi (489 tỷ đồng) và KDC De-Lagi (308 tỷ đồng). Các khoản phải thu ngắn hạn của NBB đã giảm 22%, xuống còn 866 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các khoản phải thu dài hạn tăng mạnh lên 605,3 tỷ đồng do khoản phải thu về cho vay dài hạn Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm là 562,9 tỷ đồng. 

Về phía nguồn vốn, NBB còn gần 2.557 tỷ đồng nợ phải trả, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, tổng dư nợ đi vay là hơn 1.189 tỷ đồng, chiếm 26,5% tổng nguồn vốn. Nợ ngắn hạn và dài hạn lần lượt tăng 178% và 63% lên mức 837 tỷ đồng và 352 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh của Năm Bảy Bảy trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ đang âm hơn 846 tỷ đồng do tăng mạnh các khoản phải thu và các chi phí trả trước tăng mạnh

Trên thị trường, sau giai đoạn tăng "nóng" rồi giảm sâu do thông tin bỏ cọc đấu giá khu đất tại Thủ Thiêm, hiện thị giá NBB đang phục hồi dần từ vùng đáy 27.100 đồng, chốt phiên 28/2 đạt mức 32.200 đồng/cổ phiếu.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên