09:41 25/05/2022

Doanh thu tháng 4 đi lùi, lợi nhuận TLH lao dốc 75%

Hoạt động kinh doanh của Thép Tiến Lên (TLH) trong tháng 4 kém khả quan so với cùng kỳ.

Thép Tiến Lên TLH doanh thu tháng 4 đi lùi lợi nhuận lao dốc 75

CTCP Tập đoàn Thép Tiến lên (HOSE: TLH) công bố kết quả kinh doanh tháng 4/2022 với doanh thu thuần giảm 63%, còn hơn 285 tỷ đồng. Giá vốn hàng bán cũng giảm 62%, còn gần 238 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp của TLH còn hơn 47 tỷ đồng, giảm đến 71% so cùng kỳ.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng 25%, đạt 3,41 tỷ đồng, chi phí tài chính cũng tăng 9%. Dù các chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt giảm 72% và 24% nhưng doanh thu sụt giảm đáng kể khiến TLH báo lãi ròng tháng 4 chỉ còn gần 28 tỷ đồng, giảm đến 75% so cùng kỳ.

Lũy kế 4 tháng, doanh thu thuần TLH đạt 2.081 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế giảm 51% còn 115 tỷ đồng.

Năm 2022, Thép Tiến Lên đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 5,500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng trong năm 2022. Như vậy, sau 4 tháng đầu năm, TLH đã thực hiện được 38% chỉ tiêu doanh thu và 38% lợi nhuận.

Tại thời điểm cuối quý 1, Thép Tiến Lên có 2.572 tỷ đồng hàng tồn kho, chiếm gần 60% tổng tài sản và giảm 236 tỷ đồng so với đầu năm.

Trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 24/5, cổ phiếu TLH giảm 500 đồng về mức 11.400 đồng/cp.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên