18:16 12/03/2022

Dòng tiền kinh doanh âm, SAM vẫn bảo lãnh cho công ty con vay ngân hàng 3 triệu USD

Công ty Cổ phần SAM Holdings vừa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phát hành thư bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ tín dụng của Công ty con tại Ngân hàng TNHH CTBC.

Dòng tiền kinh doanh âm SAM vẫn bảo lãnh cho công ty con vay ngân hàng 3 triệu USD

Theo đó, HĐQT SAM Holdings thông qua việc cung cấp thư bảo lãnh thanh toán cho toàn bộ nghĩa vụ nợ (gốc, lãi, phí) của CTCP Dây và Cáp Sacom với Ngân hàng TNHH CTBC – chi nhánh TP.HCM, hạn mức tín dụng 3 triệu USD. 

SAM Holdings giao cho ông Trần Việt Anh - Tổng giám đốc và cũng là người đại diện pháp luật của công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được hội đồng quản trị thông qua nêu trên để thực hiện ký kết các thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Được biết, Công ty cổ phần Dây và Cáp Sacom là một trong những công ty con của SAM Holdings hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thương mại. Tính tới 31/12/2021, SAM sở hữu 99,92% vốn điều lệ tại CTCP Dây và Cáp Sacom.

SAM Holdings đứng ra bảo lãnh cho công ty con trong bối cảnh lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của SAM Holdings âm 819 tỷ đồng trong năm 2021. Ngoài ra, lưu chuyển tiền thuần trong hoạt động đầu tư cũng âm 563 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, Sam Holdings ghi nhận 608,07 tỷ đồng trong quý 4/2021, lợi nhuận sau thuế đạt 98,16 tỷ đồng, lần lượt tăng 3,1% và 86,4% so với cùng kỳ. Nhờ doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 98,6 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ, nên sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, Công ty lãi ròng 95,4 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2021, SAM ghi nhận doanh thu thuần 1.888,72 tỷ đồng, lãi sau thuế 159,65 tỷ đồng (tăng 58,1% so với cùng kỳ năm 2020). So với kế hoạch doanh thu là 3.313,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 195,07 tỷ đồng, công ty mới hoàn thành 58% kế hoạch doanh thu nhưng vượt 6,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Mới đây, SAM holdings bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM nhắc nhở về việc chậm nộp hồ sơ thay đổi đăng ký niêm yết cho 15.355.875 cổ phiếu phát hành trả cổ tức năm 2020. Theo đó, công ty đã kết thúc đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức ngày 24/1 nhưng đến ngày 28/2, HOSE mới nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên