15:04 16/05/2022

Hà Nội: Sáp nhập nhiều BQL dự án đầu tư

Sáng 16/5, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, bà Vũ Thu Hà, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội công bố quyết định của UBND TP về việc sáp nhập 4 Ban quản lý dự án (BQLDA).

Hà Nội Sáp nhập nhiều BQL dự án đầu tư
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh trao quyết định cho các lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố.

Cụ thể UBND TP quyết định thành lập BQLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP trên cơ sở hợp nhất BQLDA đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn TP và BQLDA đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố.

UBND TP Hà Nội cũng thành lập BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng Thành phố trên cơ sở hợp nhất BQLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP và BQLDA đầu tư xây dựng công trình văn hóa - xã hội thành phố.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cũng công bố các quyết định của Chủ tịch UNBD TP Hà Nội về bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội đối với ông Đồng Phước An (sinh năm 1973), Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội; Quyết định của Chủ tịch UBND TP về bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội đối với ông Hoàng Trọng Tùng (sinh năm 1974), Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội.

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cũng công bố các quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội đối với: Ông Nguyễn Ngọc Tường, sinh ngày 23/10/1966; ông Hoàng Mạnh Trường, sinh ngày 27/2/1962; ông Lương Thanh Phong, sinh ngày 29/5/1965; ông Lê Văn Bính, sinh ngày 20/6/1976; ông Phạm Đình Tuấn, sinh ngày 17/6/1965; ông Đàm Xuân Dũng, sinh ngày 23/10/1972; ông Đỗ Việt Hưng, sinh ngày 1/1/1975.

Bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội đối với : Ông Hà Văn Khanh, sinh ngày 19/5/1962; ông Vũ Mạnh Tuấn, sinh ngày 4/4/1972; ông Đàm Văn Hân, sinh ngày 12/6/1974; ông Đặng Việt Trung, sinh ngày 17/5/1969 ; ông Chu Mạnh Tuấn, sinh ngày 26/11/1976.

P.V

Theo dõi Thương Trường trên