11:09 14/03/2022

Hai cá nhân mua hơn 5 triệu cổ phiếu HPH sau khi Đạm Hà Bắc thoái vốn

Lượng cổ phiếu này được 2 cá nhân là ông Phạm Huy Hiệu và bà Trương Thị Lan Anh mua vào. Theo đó ông Hiệu và bà Lan Anh lần lượt sở hữu 423,000 cp (5.04%) và 4.6 triệu cp (54.76%), chính thức trở thành cổ đông lớn từ ngày 03/03.

Hai cá nhân mua hơn 5 triệu cổ phiếu HPH sau khi Đạm Hà Bắc thoái vốn

CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (UPCoM: DHB) đã rời ghế cổ đông lớn tại CTCP Hóa Chất Hưng Phát Hà Bắc (UPCoM: HPH). Ngược lại, 2 cá nhân mua vào tổng cộng hơn 5 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn.

Cụ thể, Đạm Hà Bắc đã thoái hơn 5 triệu cổ phiếu HPH trong cuộc đấu giá ngày 24/02, hạ sở hữu từ mức 5.4 triệu cổ phiếu (54.56%) xuống còn 400,000 cổ phiếu (4.76%).

Lượng cổ phiếu này được 2 cá nhân là ông Phạm Huy Hiệu và bà Trương Thị Lan Anh mua vào. Theo đó ông Hiệu và bà Lan Anh lần lượt sở hữu 423,000 cp (5.04%) và 4.6 triệu cp (54.76%), chính thức trở thành cổ đông lớn từ ngày 03/03.

Chiếu theo giá bình quân thoái vốn 14,100 đồng/cp, ước tính tổng giá trị các thương vụ đạt khoảng 70 tỷ đồng.

HPH dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 22/04. Danh sách cổ đông chốt ngày 22/03.

Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Hóa chất Hưng Phát Hà Bắc, địa chỉ tại phường Thọ Xương, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; thành lập năm 2008, do 3 cổ đông sáng lập là: Công ty TNHH Một thành viên Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, Công ty cổ phần hóa chất Công nghiệp Tân Long, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hà Anh với vốn điều lệ 84 tỷ đồng.

Lĩnh vực hoạt động chính của công ty là sản xuất hóa chất cơ bản, buôn bán hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp),...

Còn về tình hình kinh doanh của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc, theo số liệu báo cáo kinh doanh quý 4 và năm 2021, luỹ kế cả năm 2021, doanh thu thuần của Công ty đạt 4.499 tỷ đồng tăng 61% so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí tài chính vẫn rất cao, lên đến 1000 tỷ đồng, cộng thêm các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp. Kết quả Đạm Hà Bắc vẫn lỗ 111 triệu đồng, LNST công ty mẹ đạt 1,2 tỷ đồng trong khi năm ngoái công ty mẹ lỗ ròng tới 1.461 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2021 Đạm Hà Bắc vẫn còn lỗ lũy kế 4.746 tỷ đồng. Âm vốn chủ sở hữu 1.978 tỷ đồng.
 

Hải Minh (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên