13:13 09/05/2022

Hải Dương: Lễ ra quân hưởng ứng "Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân”

Sáng ngày 08/5, tại trụ sở Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Hải Dương, BHXH các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tiếp sóng Lễ ra quân hưởng ứng "Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân"do BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức. Đồng thời, BHXH tỉnh Hải Dương, Bưu điện tỉnh phối hợp Tổ chức ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.

Hải Dương Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân”
Ông Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại buổi lễ

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Minh Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hải Dương dự phát biểu ý kiến chỉ đạo và phát động ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân trên địa bàn tỉnh.

Hải Dương Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân”
Đại biểu tham dự buổi lễ

Lễ ra quân hưởng ứng "Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân” với chủ đề: “ Bảo hiểm xã hội – điểm tựa của bạn và gia đình”,Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân tại tỉnh Hải Dương tập trung các hoạt động diễu hành, tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính của 12 huyện, thị xã, thành phố, tổ chức tuyên truyền theo nhóm tại các thôn, xóm, khu dân cư, đến từng hộ gia đình phát tờ rơi, tư vấn, hướng dẫn người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên phạm vi toàn tỉnh.

Các hoạt động tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đảm bảo sự thu hút lắng nghe của người dân, nội dung tuyên truyền sát với thực tế, có sức thuyết phục, nêu rõ các quyền lợi, chế độ khi tham gia BHXH tự nguyện, những rủi ro khi không tham gia BHXH, mất cơ hội được hưởng chế độ an sinh xã hội của Nhà nước. Hệ thống đại lý thu xã, phường, thị trấn cũng đồng loạt ra quân tổ chức tuyên truyền, vận động trên địa bàn để nhiều người dân được tiếp cận với chính sách BHXH, BHYT và lan tỏa rộng khắp toàn tỉnh.

Phát biểu tại Tại Lễ phát động ra quân, ông Nguyễn Minh Hùng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh Hải Dương có ý kiến về việc triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH đã nhấn mạnh phải thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách nhằm mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân; đồng thời tập trung phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững.

Trong đó thực hiện đẩy nhanh quá trình gia tăng số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong khu vực phi chính thức, nhằm bao phủ toàn dân tham gia bảo hiểm xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BHXH tỉnh Hải Dương phối hợp với sở, ngành liên quan, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại các địa phương, Bưu điện tỉnh và hệ thống các đại lý thu toàn tỉnh tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ các chế độ chính sách BHXH, nhất là BHXH tự nguyện đến toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tổ chức vận động trực tiếp người nông dân và người lao động khu vực phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện.

Tạo sự lan tỏa rộng khắp trong xã hội, làm thay đổi trong nhận thức và hành động của người dân về chính sách BHXH, để chủ động, tích cực tham gia, đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội. Với UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp huyện và cấp xã nghiêm túc đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, cụ thể như: Thực hiện các hoạt truyền thông bằng các hình thức tuyên truyền trực tiếp qua việc tổ chức hội nghị, qua đài phát thanh, truyền hình, báo chí, qua mạng xã hội; tôn vinh các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách BHXH cho người lao động và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHXH tự nguyện; những trường hợp điển hình về người tham gia và được thụ hưởng các chế độ BHXH…; tổ chức tuyên truyền lan tỏa các hoạt động thiện nguyện đối với người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHXH, BHYT;Tổ chức đợt cao điểm ra quân tuyên truyền, lan tỏa chính sách đến với mọi người dân trên địa bàn, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy mô, hình thức phù hợp…

Hải Dương Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân”

Các hoạt động truyền thông trong ngày, đã được xây dựng kịch bản và phối hợp triển khai cụ thể, đảm bảo phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau lễ ra quân toàn tỉnh có khoảng trên 600 người tham gia BHXH tự nguyện mới. Toàn tỉnh Hải Dương phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 và mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 28-NQ/TW của Trung ương về Cải cách chính sách BHXH và các yêu cầu nhiệm vụ truyền thông tại Quyết định 1676-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Một số điểm mới trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2022

Theo Khoản 2, Điều 87 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bằng 22% mức thu nhập do người lao động lựa chọn, thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn theo từng giai đoạn. Từ 01/01/2022, mức chuẩn nghèo đối với khu vực nông thôn giai đoạn 2021-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ là 1.500.000 đồng. Theo đó chính sách BHXH tự nguyện có những điểm mới theo hướng có lợi cho người dân khi tham gia.

Mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu từ 01/01/2022 là: 22% x 1.500.000 đồng = 330.000 đồng/tháng.Theo đó, mức hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn cho người tham gia BHXH tự nguyện tăng: Trên địa bàn tỉnh, mức hỗ trợ hằng tháng đối với hộ nghèo là 132.000 đồng (tăng 52.800 đồng so với năm 2021); hộ cận nghèo nhận hỗ trợ 115.500 đồng (tăng 44.000 đồng so với năm 2021);đối tượng khác được hỗ trợ 33.000 đồng (tăng 17.600 đồng so với năm 2021).Như vậy, sau khi hỗ trợ, số tiền phải đóng mức tối thiểu/01 tháng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng khác lần lượt là 198.000 đồng, 214.500 đồng, 297.000 đồng. Mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu thay đổi, nhưng quyền lợi được hưởng không thay đổi và số tiền đóng giảm do mức hỗ trợ tăng.

Năm 2022, do chưa thực hiện cải cách tiền lương nên lương cơ sở năm 2022 vẫn là 1.490.000 đồng/tháng. Vì thế, mức đóng BHXH tự nguyện tối đa là: 1.490.000 đồng x 20 = 29.800.000 đồng/tháng.

Khi Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn trong thời gian mà người tham gia BHXH tự nguyện đã đóng trước đó theo phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng hoặc đóng một lần cho nhiều năm về sau thì người tham gia không phải điều chỉnh mức chênh lệch số tiền đã đóng.

Về việc tăng lương hưu từ 01/01/2022, trong đó có người hưởng lương hưu từ tham gia BHXH tự nguyện. Theo Nghị định 108/2021/NĐ-CP, từ ngày 01/01/2022, điều chỉnh tăng mức lương hưu thêm 7,4% theo mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 12/2021. Sau khi thực hiện mức điều chỉnh này, mà mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của người nghỉ hưu trước ngày 01/01/1995 vẫn thấp hơn 2,5 triệu đồng thì họ còn được tăng thêm với mức như sau: người có mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng dưới 2,3 triệu đồng/tháng tiếp tục được tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng; những người có mức lương hưu từ 2,3 triệu đồng đến dưới 2,5 triệu đồng/người/tháng được tăng lên bằng 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Về việc đóng bù cho số tháng chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định 134/2015/NĐ-CP: Mức đóng bù cho số tháng chậm đóng xác định dựa trên mức đóng hàng tháng, mức đóng 03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng một lần. Trong đó mức đóng hàng tháng thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn tại thời điểm đóng. (Ví dụ: Ông A đã tham gia BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 12 tháng một lần từ 01/10/2020-30/9/2021. Tuy nhiên, đến ngày 15/02/2022, ông A đóng tiền tham gia tái tục theo phương thức 12 tháng một lần. Theo điểm d khoản 1 Điều 12 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP, thời điểm đóng BHXH  đối với phương thức đóng 12 tháng một lần, thì tại thời điểm 15/2/2022 ông A được đóng bù 12 tháng tham gia BHXH tự nguyện từ 01/10/2021. Mức đóng bù hàng tháng của ông A (kể cả thời gian của năm 2021), được căn cứ vào mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn tại thời điểm ngày 15/2/2022, tức là 1.500.000 đồng.

Đình Minh

Theo dõi Thương Trường trên