16:15 02/03/2021

HAX dự kiến lợi nhuận đạt 126 tỷ đồng, giảm 20% trong năm 2021

CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (MCK: HAX – sàn HOSE) công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 vừa được công bố, HĐQT HAX dự kiến trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 126 tỷ đồng,giảm 20% so với thực hiện trong năm 2020.

Bên cạnh đó, HAX còn dự kiến phát hành 350,000 cổ phiếu thưởng cho ban điều hành Công ty với số tiền 3.5 tỷ đồng. Dự kiến thực hiện trong năm 2021.

HAX dự kiến lợi nhuận đạt 126 tỷ đồng giảm 20 trong năm 2021

Ngoài ra, HAX cũng dự kiến chào bán 1.45 triệu cp ESOP cho người lao động trong năm 2021 với giá 10,000 đồng/cổ phiếu, chiếm 3.95% tổng số cổ phần đang lưu hành. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Toàn bộ số tiền 14.5 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành này sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động.

Được biết, trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 5.538,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 125,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 6% và 117% so với thực hiện trong năm 2019. Với kết quả kinh doanh tích cực, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông kế hoạch cổ tức cổ tức 30% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định và dự kiến năm 2021, cổ tức tỷ lệ 15%, thấp hơn 15% so với thực hiện trong năm 2020.

Tính đến ngày 31/12/2020, Haxaco có tổng tài sản hơn 1.232 tỷ đồng, giảm 24% so với số đầu năm, do khoản vay ngắn hạn phải trả các tổ chức và cá nhân khác đã giảm gần một nửa, còn 500 tỷ đồng (chiếm 40% tổng tài sản hiện tại).

Vốn góp của chủ sở hữu đạt hơn 367 tỷ đồng (chiếm 29% tổng tài sản), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 166 tỷ đồng (chiếm 13%).

Phiên giao dịch 15h15p ngày 2/3, cổ phiếu HAX tiếp tục tăng 800 đồng lên 21.500 đồng/cổ phiếu, tăng 3.9% so với phiên giao dịch trước.

Minh Đạt

Theo dõi Thương Trường trên