09:08 10/03/2022

Hỗ trợ doanh nghiệp nông sản Việt Nam: Nâng cao năng lực sản xuất bền vững và tiếp cận tài chính xanh

Dự án “Xúc tiến cung và cầu cho các sản phẩm chế biến nông sản đạt chứng nhận sinh thái - công bằng tại Việt Nam” (Eco-Fair) tổ chức hội thảo “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nông sản Việt nam: Nâng cao năng lực sản xuất bền vững và tiếp cận tài chính xanh”.

Hội thảo Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nông sản Việt nam Nâng cao năng lực sản xuất bền vững và tiếp cận tài chính xanh

Dự án Eco-Fair được Liên Minh Châu Âu tài trợ, do các đối tác gồm VIRI, CCS, VNCPC (Việt nam) và Funzi (Phần lan) thực hiện. Hiện nay, Dự án đang tổ chức các hoạt động trực tuyến và trực tiếp để nâng cao khả năng tiếp cận tài chính xanh cho các doanh nghiệp.

Ngày 11/3/2022, Dự án Eco-Fair tổ chức hội thảo trực tuyến "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nông sản Việt nam: Nâng cao năng lực sản xuất bền vững và tiếp cận tài chính xanh" thông qua nền tảng Zoom, thời gian từ 15h00-16h30. Buổi hội thảo được tổ chức bởi những đối tác từ Việt Nam và Phần Lan.

Thành phần tham dự hội thảo bao gồm: Ban tổ chức Dự án từ Việt Nam và Phần Lan, các doanh nghiệp nông sản, các hiệp hội, trung tâm khởi nghiệp hỗ trợ doanh nghiệp v.v.

Quý Doanh nghiệp quan tâm có thể đăng ký tham dự theo đường link dưới đây: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMrc-CqpjMpHNPSOP3bwc7rGYd_dzFAn-U0

Dự án Eco-Fair được Liên Minh Châu Âu tài trợ, hoạt động đào tạo của Dự án hỗ trợ các doanh nghiệp MSME có chất lượng tốt và hoàn toàn miễn phí 

Dự án Eco Fair hỗ trợ đào tạo miễn phí cho 1.000 doanh nghiệp chế biến nông sản Việt Nam

Dự án Eco Fair hỗ trợ đào tạo miễn phí cho 1.000 doanh nghiệp chế biến nông sản Việt Nam

Thông qua các khóa học trực tuyến trên nền tảng di động hoàn toàn miễn phí, doanh nghiệp sẽ nắm được các bước hình thành một dự án đầu tư sản xuất bền vững, làm quen với cách lập dự toán vốn đầu tư và các nguồn huy động vốn và các lưu ý khi lập hồ sơ vay vốn/hỗ trợ.

 

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên