14:02 04/03/2022

Kido đặt mục tiêu lãi 900 tỷ trong năm 2022

Kido dự kiến trình đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, với doanh thu thuần mục tiêu 14.000 tỷ đồng, tăng 33,3% so với thực hiện năm 2021; lợi nhuận trước thuế mục tiêu 900 tỷ đồng, tăng 32,4%.

Kido đặt mục tiêu lãi 900 tỷ trong năm 2022
Kido đặt mục tiêu lãi 900 tỷ trong năm 2022

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) vừa công bố tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến diễn ra vào ngày 23/3 tới tại TP. HCM.

Theo đó, Kido dự kiến trình đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, với doanh thu thuần mục tiêu 14.000 tỷ đồng, tăng 33,3% so với thực hiện năm 2021; lợi nhuận trước thuế mục tiêu 900 tỷ đồng, tăng 32,4%. Kido phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ 10% cho cổ đông.

Về tình hình kinh doanh, theo BCTC hợp nhất quý 4/2021, doanh thu thuần của Kido đạt 3.057 tỷ đồng, tăng 30,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn chỉ 28,7% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 621 tỷ đồng, tăng 38% so với quý 4/2020.

Trong quý doanh thu tài chính ghi âm hơn 1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 22 tỷ đồng. BCTC ghi nhận đến 31/12/2021 tiền gửi ngân hàng kỳ hạn ngắn của Kido còn 1.040 tỷ đồng (tăng hơn 300 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 480 tỷ đồng (giảm 200 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm) – do công ty giảm khoản tiền gửi tại các ngân hàng, trong khi đầu tư vào trái phiếu VDS tăng từ 200 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng.

Còn chi phí tài chính tăng 22 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên trên 56 tỷ đồng. Nguyên nhân chi phí tài chính tăng mạnh là do trong năm 2021 vừa qua Kido tăng mạnh vay nợ tài chính. Tính đến 31/12/2021 dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 3.656 tỷ đồng (tăng 1.116 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm). Còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn cũng tăng gần 990 tỷ đồng so với đầu năm, lên 997 tỷ đồng.

Kido đặt mục tiêu lãi 900 tỷ trong năm 2022

Các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lãi 73,5 tỷ đồng trong quý, tăng 25 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng 40 tỷ đồng lên mức 328 tỷ đồng còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được 11 tỷ đồng, xuống 108 tỷ đồng.

Những yếu tố trên tác động dẫn đến lãi sau thuế quý 4/2021 đạt 160 tỷ đồng, tăng 110% so với số lãi hơn 76 tỷ đồng đạt được quý 4/2020.

Lũy kế cả năm 2021 doanh thu Kido tăng 26,2% so với năm trước đó, lên hơn 10.500 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu của Kido, mảng dầu ăn đóng góp khoảng 85% tổng doanh thu, đạt 8.900 tỷ đồng – tăng 28,6% so với năm 2020. 

Ngành hàng lạnh mang về khoảng 1.533 tỷ đồng doanh thu, đóng góp 14,5% vào tổng doanh thu và tăng 18,4% so với cùng kỳ. Còn lại là doanh thu các mặt hàng khác.

Lợi nhuận trước thuế đạt 680 tỷ đồng, mới hoàn thành 85% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế tăng hơn 96% so với cùng kỳ, lên 648 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 589 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho đến 31/12/2021 đạt 2.494 tỷ đồng, tăng 1.283 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Cổ phiếu KDC đóng cửa phiên 1/3 ở mức giá 54.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 13.500 tỷ đồng.

Mới đây, Star Pacifica Pte. Ltd, doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore, đã mua vào 3,12 triệu cổ phiếu KDC trong phiên 24/2, nâng số lượng cổ phiếu KDC nắm giữ từ hơn 12,5 triệu đơn vị lên hơn 15,6 triệu đơn vị. Tỷ lệ sở hữu tăng tương ứng từ 4,97% lên 6,21%. Sau khi đưa tỷ lệ sở hữu vượt mức 5%, Star Pacifica chính thức trở thành cổ đông lớn của Kido.

Tạm tính theo giá giao dịch trung bình của KDC phiên 24/2, số tiền mà Star Pacifica bỏ ra để gia tăng sở hữu tại Kido có thể lên tới 169 tỷ đồng.

Hà Yên (t/h)

Theo dõi Thương Trường trên