10:28 22/03/2022

Kinh Bắc (KBC) phát hành gần 192 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên hơn 7.600 tỷ đồng

Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (HOSE: KBC) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan.

Kinh Bắc KBC phát hành thêm 1919 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ

Theo đó, Kinh Bắc dự kiến phát hành 192 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ 3:1 (tức cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu KBC sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn thực hiện là từ thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, trong đó ưu tiên sử dụng trước thặng dư vốn cổ phần. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1 và quý 2/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng 5.757,1 tỷ đồng lên 7.676,1 tỷ đồng. 

Trên thị trường, cổ phiếu KBC chốt phiên 21/3 đạt 53.800 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch khớp lệnh trong phiên đạt hơn 3,9 triệu cổ phiếu. 

Về tình hình kinh doanh, năm 2021, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.308 tỷ đồng, tăng cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2021 của KBC đạt 955 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ. 

Với kết quả này, KBC mới chỉ hoàn thành 70% chỉ tiêu doanh thu và 45% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. 

KBC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 dự kiến đạt 9.800 tỷ đồng và tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 4.500 tỷ đồng, lần lượt gấp 2,3 lần và gấp 5 lần so với kết quả ước đạt trong năm 2021.

Tính đến 31/12/2021, hàng tồn kho của KBC duy trì ở mức 11.461 tỷ đồng, chiếm 37,5% tổng tài sản; bao gồm chi phí dở dang tại khu công nghiệp và khu đô thị Tràng Cát là 7.407 tỷ đồng, khu công nghiệp Tân Phú Trung 1.207 tỷ đồng, khu đô thị Phúc Ninh 1.103 tỷ đồng.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên