09:03 05/06/2022

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 6/6 - 10/6

Tuần từ 6/6 - 10/6, trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 14 doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt. Trong số đó doanh nghiệp trả cổ tức tỷ lệ cao như Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP) trả tỷ lệ 35% và Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH) trả cổ tức 30%.

Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 66  106
Lịch chốt quyền cổ tức bằng tiền của các doanh nghiệp từ 6/6 - 10/6

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PGI) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/6. Thời gian thực hiện: 24/6.

Công ty Cổ phần Pin Hà Nội (PHN) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng), trong đó, trả cổ tức đợt 3 năm 2021 bằng tiền: 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng) và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền: 11%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.100 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 7/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 6/6. Thời gian thực hiện: 17/6.

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (MWG) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/6. Thời gian thực hiện: 17/6.

Công ty cổ phần Everpia (EVE) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/6. Thời gian thực hiện: 17/6.

Công ty Cổ phần Hải Minh (HMH) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/6. Thời gian thực hiện: 30/6.

Công ty Cổ phần Bao bì Biên Hòa (SVI) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 8/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 7/6. Thời gian thực hiện: 22/6.

Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An (GTA) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 8,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 850 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/6. Thời gian thực hiện: 30/6.

Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây (WCS) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 9/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/6. Thời gian thực hiện: 30/6.

Công ty Cổ phần TRAPHACO (TRA) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/6. Thời gian thực hiện: 27/6.

Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long  (HTL) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/6. Thời gian thực hiện: 28/6.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP) trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện: 35%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/6. Thời gian thực hiện: 30/6.

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định (GDW) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/6. Thời gian thực hiện: 20/6.

Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin (THT) trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/6. Thời gian thực hiện: 6/7.

Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí Miền Nam (PGS)  trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ thực hiện: 15%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 10/6. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/6. Thời gian thực hiện: 12/7.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên