Loạt sai phạm tại dự án Nghĩa Hành New Center

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi vừa kết luận hàng loạt sai phạm trong quá trình thực hiện Dự án Khu dân cư Đồng Dinh (Nghĩa Hành New Center), huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Đây là những sai phạm trong việc chấp hành pháp luật đất đai, thu hồi đất; lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành

Bồi thường sai quy định, gây thất thoát ngân sách nhà nước

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã có kết luận thanh tra số 5764 về việc chấp hành pháp luật đất đai, thu hồi đất; lập, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành (gọi tắt là BQL) tại dự án Khu dân cư Đồng Dinh, huyện Nghĩa Hành.

Dự án khu dân cư Đồng Dinh (tên thương mại Nghĩa Hành New Center) có diện tích quy hoạch 8,97ha tại xã Hành Thuận và thị trấn Chợ Chùa (huyện Nghĩa Hành) được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 5/7/2018. Dự án có vốn đầu tư hơn 120 tỷ đồng do Công ty TNHH MTV xây dựng và Thương mại Toàn Thịnh làm chủ đầu tư và là một dự án khu dân cư xây dựng mới.

Theo Kết luận Thanh tra, UBND huyện Nghĩa Hành đã ban hành quyết định thu hồi một số thửa đất không đúng đối tượng sử dụng đất, đất không nằm trong quy hoạch dự án nhưng ban hành quyết định thu hồi; thửa đất trước đây đã có quyết định thu hồi một phần diện tích, nhưng quyết định thu hồi tiếp diện tích đã thu hồi cho dự án trước đó là không đúng quy định về thu hồi đất.

Loạt sai phạm tại dự án Nghĩa Hành New Center
Thanh tra chỉ ra hàng loạt sai phạm trong quá trình thực hiện Dự án Khu dân cư Đồng Dinh (Nghĩa Hành New Center)

Cụ thể, dự án khu dân cư xây dựng mới được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 579 (ngày 05/7/2018). Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 tại Quyết định số 736 (ngày 24/8/2018), với diện tích quy hoạch 8,97ha, tại xã Hành Thuận và thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành.

Ngày 05/10/2018, UBND huyện Nghĩa Hành ban hành Quyết định số 386 phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đồng Dinh với tổng diện tích 8,97ha. Nhưng đến tháng 01/2019, chủ đầu tư xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với tổng diện tích 8,96ha (tăng diện tích đất ở). Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành đã ký hợp đồng với chủ đầu tư về phương án bồi thường, hỗ trợ các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ngày 01/10/2018, UBND huyện Nghĩa Hành ban hành Thông báo số 99 về việc thu hồi đất cho dự án với tổng diện tích dự kiến là 8,97ha. Tổng số thửa đất thu hồi gồm 141 thửa (109 thửa tại thị trấn Chợ Chùa và 32 thửa tại xã Hành Thuận). Trên cơ sở đó, UBND huyện Nghĩa Hành đã ban hành Quyết định số 118 về thu hồi hơn 9,16ha đất cho thực hiện dự án, trong đó, thu hồi hơn 2,71ha đất của 02 tổ chức và 6,44ha đất của 67 hộ gia đình, cá nhân.

Qua kiểm tra việc thu hồi đất không đúng đối tượng sử dụng đất, như: Giấy tờ pháp lý sử dụng đất của người này, nhưng quyết định thu hồi đất của người khác (trường hợp ông Nguyễn Viết Thanh và ông Nguyễn Thu); đất không nằm trong quy hoạch dự án với diện tích 913,5m2; đất đã có quyết định thu hồi một phần diện tích, nhưng quyết định thu hồi tiếp diện tích đã thu hồi…

Ngoài ra, diện tích đất lúa thu hồi 562,6m2 của ông Hồ Tri Phương nhưng thực tế trên địa bàn thị trấn Chợ Chùa không có hộ ông Hồ Tri Phương. Đến nay, việc thực hiện chi trả bồi thường, hỗ trợ gần 12,2 tỷ đồng.

Kết luận thanh tra nhấn mạnh, UBND thị trấn Chợ Chùa xác định nguồn gốc sử dụng đất, người sử dụng đất và loại đất không đúng theo giấy tờ về đất đai dấn đến làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

Trong phương án được duyệt có 14 thửa đất do 13 hộ gia đình, cá nhân sử dụng không đủ điều kiện để được bồi thường suất đầu tư vào đất, do các thửa đất này là công ích nhưng không có hồ sơ về thuê đất, ký hợp đồng thuê đất.

Thanh tra cũng xác định, có trường hợp xác định loại đất lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ sai quy định; đất đã thu hồi, bồi thường nhưng tiếp tục bồi thu hồi, bồi thường làm tăng giá trị bồi thường, hỗ trợ.

Việc hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân có người đã chết, cá nhân định cư ở nước ngoài; các thửa đất không có giấy tờ chứng minh; đất không nằm trong quy hoạch của dự án đã làm thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền hơn 612 triệu đồng.

Theo thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi, UBND huyện Nghĩa Hành ký quyết định thu hồi một số thửa đất không đúng đối tượng, đất không nằm trong quy hoạch dự án… là không đúng quy định. Trách nhiệm này thuộc về UBND thị trấn Chợ Chùa, UBND huyện Nghĩa Hành và các đơn vị liên quan.

UBND xã Hành Thuận thực hiện công tác quản lý đất đai chưa chặt chẽ, đất thuộc ranh giới hành chính xã Hành Thuận nhưng không quản lý, không ký hợp đồng cho thuê mà để UBND thị trấn Chợ Chùa ký hợp đồng cho các hộ thuê không đúng quy định…

Loạt sai phạm tại dự án Nghĩa Hành New Center
Sẽ chuyển hồ sơ sang CQĐT để điều tra làm rõ đối với hành vi sửa số liệu mồ mả trong bảng xác nhận của UBND thị trấn Chợ Chùa.

Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra

Đáng nói, mặc dù thanh tra phát hiện sai sót nhưng những cá nhân, tổ chức có liên quan chỉ báo cáo giải trình, bổ sung một số hồ sơ liên quan và chưa cung cấp hồ sơ pháp lý, không đầy đủ nội dung, các sai phạm chưa được khắc phục trong quá trình thanh tra.

Vì thế, căn cứ kết quả thanh tra, Giám đốc Sở TN&MT kiến nghị UBND huyện Nghĩa Hành có trách nhiệm kiểm điểm làm rõ trách nhiệm từng tập thể, cá nhân thuộc UBND huyện quản lý.

Trong đó, đề nghị Huyện ủy huyện Nghĩa Hành xử lý về Đảng viên có vi phạm khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật Đảng. Đồng thời, chỉ đạo Phòng TN&MT, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, UBND thị trấn Chợ Chù, UBND xã Hành Thuận và các đơn vị, cá nhân có liên quan kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý công chức theo thẩm quyền.

UBND huyện Nghĩa Hành chỉ đạo Phòng TN&MT chủ trì phối hợp với các phòng đơn vị, UBND thị trấn Chợ Chùa, UBND xã Hành Thuận và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Nghĩa Hành rà soát diện tích đất không nằm trong quy hoạch dự án mà thu hồi để điều chỉnh quyết định thu hồi đất cho đúng với diện tích đất thực hiện dự án. Chỉ đạo Ban Quản lý phối hợp với UBND thị trấn Chợ Chùa, UBND xã Hành Thuận, các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan thu hồi số tiền hơn 612 triệu đồng do chi trả không đúng quy định cần phải thu hồi nộp lại ngân sách Nhà nước theo quy định.

Trên cơ sở nội dung kết luận, đơn vị thanh tra sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra, Công an huyện Nghĩa Hành để điều tra làm rõ đối với hành vi sửa số liệu mồ mả trong bảng xác nhận của UBND thị trấn Chợ Chùa dẫn đến việc bồi thường tăng số tiền và việc bồi thường, hỗ trợ cho ông Hồ Tri Phương, các cá nhân khác có liên quan không đúng quy định.

Dự án khu dân cư Đồng Dinh được UBND tỉnh Quảng Ngãi chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 5/7/2018. Dự án có diện tích quy hoạch 8,97 ha tại xã Hành Thuận và thị trấn Chợ Chùa, tổng vốn đầu tư hơn 120 tỉ đồng. Dự án do Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Toàn Thịnh làm chủ đầu tư.

Hồng Quang (t/h)

Bình luận bài viết

Đó là nhấn mạnh của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại cuộc họp với các bộ, ngành để góp ý, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Ngày 20/1, Tập đoàn Orsted và Tập đoàn T&T Group đồng tổ chức Hội nghị về chuỗi cung ứng điện gió ngoài khơi (ĐGNK) tại Việt Nam cũng như các tiềm năng phát triển ngành công nghiệp phụ trợ ĐGNK dưới hình thức trực tuyến.

Tổng mức đầu tư Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông là 146.990 tỷ đồng. Chuẩn bị đầu tư, thực hiện Dự án từ năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác, vận hành từ năm 2026.

Hải Phòng trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án cấp mới và điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm khoảng 229 triệu USD. Trong số này, có 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (tổng vốn 140 triệu USD) và 2 dự án đầu tư trong nước (tổng vốn 2.048 tỷ đồng).

Bộ Xây dựng cho biết đang nghiên cứu cơ chế phát triển nhà ở thương mại giá thấp, lồng ghép vào việc sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở trong thời gian tới, nếu được Quốc hội thông qua sẽ tạo cơ chế cho phát triển loại hình nhà ở này.

ThuongTruong

Cơ quan chủ quản: HIỆP HỘI CÁC NHÀ BÁN LẺ VIỆT NAM

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 75/GP-BTTT, do Bộ Thông tin & Truyền thông cấp ngày: 23/02/2017

Ngày thành lập Tạp chí Thương Trường: Ngày 26 tháng 6 năm 2008

Tòa soạn: Tầng 6 tòa nhà số 8 Trần Đăng Ninh - P. Dịch vọng - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

Tổng Biên tập: Đinh Thị Mỹ Vân

Phụ trách nội dung: Tổng TKTS Đinh Duy Hùng

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hotline: 0913398394

Điện thoại: +84 24 3734 9773

Fax: +84 24 3939 3770

Email: toasoanthuongtruong@gmail.com.

Liên hệ quảng cáo: 0888484455