15:34 10/05/2022

Một cá nhân mua hơn 10 triệu cổ phiếu ROS, trở thành cổ đông lớn tại FLC Faros

Ông Lê Văn Lợi trở thành cổ đông lớn Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS sau khi mua thêm hơn 10 triệu cổ phiếu ROS trong phiên 4/5 vừa qua.

Một nhà đầu tư cá nhân mua hơn 10 triệu cổ phiếu ROS trở thành cổ đông lớn tại FLC Faros

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE), ông Lê Văn Lợi báo cáo mua vào hơn 10,4 triệu cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros. Giao dịch được thực hiện trong ngày 4/5/2022.

Trước giao dịch, ông Lợi sở hữu gần 22,5 triệu cổ phiếu ROS, tương ứng 3,964% vốn điều lệ. Sau khi mua vào, ông Lợi nắm giữ 32,94 triệu đơn vị, tương đương 5,804% vốn và chính thức trở thành cổ đông lớn tại ROS.

So với mức đỉnh giá 16.000 đồng (phiên 7/1), cổ phiếu ROS đã giảm tới 70% về mức 5.050 đồng/cp trong phiên 4/5. Tạm tính theo mức giá này, ông Lợi sẽ chi ra khoảng 50 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch này.

Như vậy, ông Lợi đang là cổ đông lớn duy nhất tại FLC Faros kể từ ông Trịnh Văn Quyết rời vị trí này vào giữa năm 2020 đến nay. Được biết, người có liên quan của ông Lợi không sở hữu cổ phiếu ROS. 

FLC Faros hiện chưa hoàn thành báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và chưa định ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. Do đó, cổ phiếu ROS đã bị đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ bởi 4 doanh nghiệp này đã chậm công bố thông tin.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 được công bố trước đó, luỹ kế cả năm 2021, ROS ghi nhận doanh thu thuần 2.496,1 tỷ đồng, tăng trưởng sấp xỉ 40%. Lợi nhuận đạt 95,2 tỷ đồng tăng trưởng tới 95% so so với năm 2020.

Tính đến thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của ROS đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 14,5% so với đầu kỳ. Trong đó, tiền và tương đương với tiền tăng 19,2% lên hơn 8.008 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 35,7 tỷ đồng lên 3.699,1 tỷ đồng. Khoản phải thu ngắn hạn chiếm hơn 4.200 tỷ đồng, tăng 342 tỷ so với đầu năm.

Nợ phải trả cũng tăng 31,8% lên 5.897,8 tỷ đồng, trong đó khoản vay nợ thuê tài chính ngắn hạn là 1.102,7 tỷ đồng tăng 68%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của ROS là 427,9 tỷ đồng.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên