10:02 04/05/2022

NamABank kinh doanh ra sao trong Quý I/2022?

Ngân hàng TMCP Nam Á (NamABank) vừa công bố báo cáo tài chính, trong đó đáng chú ý là thu thuần từ dịch vụ Quý I/2022 tăng 116% so với cùng kỳ năm 2021 và có thu nhập thuần từ lãi và lãi thuần từ hoạt động khác đạt lần lượt là 19% đến 22%.

Theo báo cáo tài chính do đơn vị này công bố, Tổng tài sản đạt hơn 162.000 tỷ đồng tính đến 31/3/2022, so với hơn 153.000 tỷ đồng năm 2021. Trong đó, cho vay khách hàng là hơn 100.000 tỷ đồng, tiền và vàng gửi tổ chức tín dụng và cho vay tại các tổ chức tín dụng khác là gần 20.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư chứng khoán cũng đạt gần 23.000 tỷ đồng, trong đó chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán hơn 10.000 tỷ đồng, giữ đến ngày đáo hạn là hơn 13.000 tỷ đồng, dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư là hơn 300 tỷ đồng tăng nhẹ so với cuối năm 2021.

NamABank kinh doanh ra sao trong Quý I
NamABank kinh doanh ra sao trong Quý I?

Ngoài ra đơn vị còn có các khoản phải thu khác là gần 4.500 tỷ đồng gồm các khoản phải thu hơn 1.100 tỷ đồng, các khoản lãi, phí là hơn 3.000 tỷ đồng, thu khác là gần 360 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho các tài sản có nội bảng khác là hơn 16 tỷ đồng.

Trong khi đó nợ phải trả là hơn 150.000 tỷ đồng tăng gần 7.000 tỷ đồng so với cuối năm 2021, trong đó, ngoài nợ chính phủ và ngân hàng nhà nước, ngân hàng này còn nợ tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác là gần 19.000 tỷ đồng tăng gần 3.000 tỷ đồng so với năm 2021. Nợ tiền gửi của khách hàng là gần 120.000 tỷ đồng, phát hành giấy tờ có giá hơn 11.000 tỷ đồng, nợ khác gần 3.700 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu chỉ có hơn 11.000 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là hơn 150.000 tỷ đồng. Trong đó vốn của các tổ chức tín dụng là hơn 8.000 tỷ đồng, vốn điều lệ 6.500 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần là hơn 1.500 tỷ đồng. Đáng chú ý là lợi nhuận chưa phân phối trên lỗ lũy kế đạt gần 2.500 tỷ đồng so với gần 2.000 tỷ đồng năm 2021, lợi nhuận đạt hơn 500 tỷ đồng.

Liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ ghi nhận thu nhập lãi thuần trong quý I/2022 đạt hơn 1.000 tỷ đồng tăng nhẹ so với Quý I/2021. Trong đó thu từ hoạt động dịch vụ tăng gấp đôi Quý I/2021 đạt gần 90 tỷ đồng.

Đáng chú ý về hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà băng này là lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư giảm mạnh so với quý I/2021 từ hơn 100 tỷ đồng giảm còn hơn 30 tỷ đồng vào Quý I/2022. Lợi nhuận trước thuế gần 650 tỷ đồng và hơn 500 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế quý I/2022.

Trong Quý lượng vốn cổ phần từ hoạt động góp vốn và phát hành cổ phiếu tăng gần 3.000 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu năm 2022 đạt hơn 23.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng sở hữu 100% vốn của Công ty TNHH MTV quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng Nam Á.

Ngân hàng Nam Á được biết đến với hoạt động chính là cho vay chiết khấu, cầm cố, nhận tiền chuyển về của Western Union, dịch vụ chuyển tiền nhanh trong nước, nước ngoài, Tiền gửi kỹ  quỹ và tiền gửi thanh toán,... Các cổ đông chính nắm giữ lượng cổ phiếu lớn gồm có Công ty TNHH Rồng Thái Bình Dương 12,06% các cá nhân gồm Nguyễn Quốc Toàn 4,26%; Nguyễn Quốc Mỹ 3,65%; Phan Đình Tân 2,42%./.

Theo tìm hiểu, nhóm các cổ đông cá nhân và một số tổ chức liên quan đến Nam A Bank hiện đang là nhóm cổ đông ủng hộ cho bà Lương Thị Cẩm Tú và bà Đỗ Hà Phương tại Eximbank. Công ty CP Rồng Ngọc, Chứng khoán Bảo Minh và bà Lương Thị Cẩm Tú từng có mối liên quan đến Nam A Bank và sở hữu hơn 30% vốn cổ phần của Eximbank được công bố vào giữa năm 2019.

Trong số đó, Công ty CP Rồng Ngọc hiện là cổ đông lớn sở hữu 24% vốn tại Chứng khoán Bảo Minh, cổ đông sáng lập của Rồng Ngọc là bà Dương Trương Thiên Lý (vào thời điểm năm 2016 nắm giữ khoảng 80% vốn của Rồng Ngọc) và cũng là cổ đông nắm giữ đến 85% cổ phần tại Công ty CP Hoàn Vũ Sài Gòn, 78% cổ phần của Công ty CP Hoàng Gia ĐL. Đáng chú ý, bà Dương Trương Thiên Lý chính là vợ của Chủ tịch HĐQT Nam A Bank.

Hải Bình

Theo dõi Thương Trường trên