11:23 05/05/2022

Nhiều vi phạm trong mua sắm vật tư y tế tại 8 bệnh viện ở Thanh Hóa

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa có kết luận thanh tra 8 bệnh viện trên địa bàn tỉnh liên quan tới việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm COVID-19.

Cụ thể, các đoàn thanh tra thực hiện thanh tra tại 8 bệnh viện gồm: bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn, bệnh viện Mắt Thanh Hóa, bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa, bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung, bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn, bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, bệnh viện Nhi Thanh Hóa, bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa

Trước đó, ngày 12/4 Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cũng đã có Báo cáo số 813/TTTH-PCTN gửi Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Thanh Hóa về vấn đề này.

Kết quả thanh tra cho thấy, việc mua sắm vật tư y tế, Kit xét nghiệm phòng, chống COVID-19 cơ bản đảm bảo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Qua thanh tra phát hiện 54 gói thầu có sai phạm về trình tự, thủ tục đấu thầu, mua sắm. Tuy nhiên, các hạn chế khuyết điểm không gây hậu quả nghiêm trọng. Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị theo kết luận thanh tra.

Hàng loạt bệnh viện ở Thanh Hoá vi phạm khi mua sắm vật tư y tế
Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa

Các đơn vị được thanh tra chưa xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư y tế, các loại trang phục phòng chống dịch, test nhanh, xét nghiệm RT-PCR phục vụ công tác phòng chống dịch ngay từ đầu năm cũng như xây dựng kế hoạch mua sắm cho từng tháng, từng quý. Trong việc tổ chức đấu thầu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Bệnh viện Nghi Sơn, Bệnh viện Hà Trung, Bệnh viên Nhi, Bệnh viện Phụ sản đơn vị chưa công khai đầy đủ kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điểm d, Khoản 1, Điều 7 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

Tại kết quả thanh tra tại 8 đơn vị cho thấy, tại 7/8 bệnh viện được thanh tra thực hiện thu giá dịch vụ xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR cao hơn, vượt định mức quy định của Bộ Y tế tại Văn bản số 4356/BYT- KHTC ngày 28/5/2021 và Văn bản số 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021.

Cụ thể, tại Bệnh viện Mắt Thanh Hóa (thu vượt 44.664.150 đồng), Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung (thu vượt 1.515.747.100 đồng), Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn (thu vượt 4.293.766.950 đồng), Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc (thu vượt 316.435.299 đồng), Bệnh viện Nhi Thanh Hóa (thu vượt 710.435.200 đồng), Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa (thu vượt 183.715.700 đồng), Bệnh viện Bỉm Sơn (thu vượt 489.769.870 đồng).

Theo Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, nguyên nhân của việc thu vượt là do hướng dẫn của Sở Y tế là chưa đúng với hướng dẫn về thanh toán thực thanh, thực chi của Bộ Y tế.

Cẩm Tú

Theo dõi Thương Trường trên