14:36 05/05/2022

Nhựa Bình Minh (BMP) chi hơn 110 tỷ đồng trả cổ tức đợt 2/2021

Ngày 12/5 tới đây CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) sẽ chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền.

Nhựa Bình Minh BMP trả cổ tức đợt 22021 bằng tiền

Theo đó, tỷ lệ thanh toán cổ tức đợt này là 13,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.350 đồng. Thời gian thanh toán 13/6/2022. Như vậy với 81,86 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhựa Bình Minh sẽ chi khoảng 110,5 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Về kết quả kinh doanh năm 2021, do khoản lỗ trong quý 3 mà lợi nhuận sau thuế cả năm của Nhựa Bình Minh chỉ đạt 214 tỷ đồng giảm 59% so với năm trước. Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của BMP kể từ năm 2008 đến nay. Doanh thu thuần cả năm đạt 4.553 tỷ đồng giảm 3% so với cùng kỳ.

Bước sang quý 1/2022, Nhựa Bình Minh ghi nhận doanh thu đạt 1.350 tỷ đồng tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ giá vốn lãi gộp 319 tỷ đồng – tăng gấp rưỡi so với con số 206 tỷ đồng của quý 1 năm ngoái. Lợi nhuận thuần cũng tăng gấp rưỡi so với khoản lãi 84 tỷ đồng cùng kỳ 2021, đạt 127,4 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của BMP tăng nhẹ 52,5 tỷ lên 2.890 tỷ đồng. Trong đó, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 952 tỷ đồng, tương ứng giảm 36 tỷ đồng so với đầu kỳ; hàng tồn kho tiếp tục ở mức cao gần 715 tỷ đồng, tăng 96 tỷ đồng. BMP vay nợ tài chính ngắn hạn 57 tỷ đồng. Doanh nghiệp đang có 819 tỷ đồng vốn chủ đầu tư của chủ sở hữu và 398,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên, năm 2022, BMP đặt mục tiêu doanh thu 5.680 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 560 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 448 tỷ đồng tương ứng tăng trưởng 24%, 109% và 109% so với thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến năm 2022 tối thiểu 50% trên lợi nhuận sau thuế.

Như vậy với kế hoạch này thì BMP mới chỉ hoàn thành được gần 24% mục tiêu về doanh thu và hơn 28% mục tiêu về lợi nhuận.

Trung Anh

Theo dõi Thương Trường trên